NLB Health Check OK

SIKÇA SORULAN SORULAR

Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma yaşı kaçtır?

Talep edildiğinde 15​ yaşını doldurmuş olanlara fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenir.​

T.C. Kimlik Numaramı değiştirebilir miyim?

​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez.

Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir?

​Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.

Hastanede ölen birisinin ölümü nüfus kayıtlarına nasıl tescil edilir?

​Kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine gönderilerek aile kütüklerine işlenir.

Türk Vatandaşlığı için nereye başvurmam gerekiyor?

​Valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

T.C. Kimlik Numaramı nasıl öğrenebilirim?

​İlçe nüfus müdürl​üklerinden ve http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden.