NLB Health Check OK

SORGULAMALAR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaların saptanmasına yönelik çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak; belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, nüfus hareketlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere Türk vatandaşları ile Türkiyede nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara sistemi geliştirmekle görevlidir. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütür.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimlik Kartı Başvurusu İçin neler gereklidir?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı ve basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.​

T.C. Kimlik Numaramı değiştirebilir miyim?

​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez.

Kimlik Kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

Hastanede ölen birisinin ölümü nüfus kayıtlarına nasıl tescil edilir?

​Kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine gönderilerek aile kütüklerine işlenir.

Türk Vatandaşlığı için nereye başvurmam gerekiyor?

​Valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

T.C. Kimlik Numaramı nasıl öğrenebilirim?

​İlçe nüfus müdürl​üklerinden ve http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden.