NLB Health Check OK
​Personelin sicil notlarını öğrenebilmesi için Personel Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
​Taşra teşkilatında görev yapan personelin özlük dosyaları görev yaptıkları valiliklerce tutulduğundan sicil notlarını görev yaptıkları valiliklerden öğrenmeleri gerekmektedir.
​İlgililerin Genel Müdürlüğümüz merkez veya taşra teşkilatına naklen atanabilmesi için bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Yapılan müracaatın hem çalıştığı kurum, hem de naklen geçmek istediği kurum tarafından olumlu olarak değerlendirilmesi halinde geçiş yapılabilir.
​28 Haziran 2007 gün ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12251 Bakanlar Kurulu Kararı “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile sınav şartı getirilmiştir. Her unvan için KPSS sınavında alınan puanlar sonucunda, sözleşmeli personel istihdamı mümkün olmaktadır.​
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 11/c maddesi uyarınca taşra teşkilatına atanmak isteyen veya taşra teşkilatında görev yapan personelin her türlü işlemleri valiliklerce yapıldığından ilgili valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir.​
​05 Haziran 2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazetede; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olup, kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
Bu durumda olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kurum ve kuruluşların takdirinde bulunmaktadır. Bu nedenle; ilgilinin bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.
​İlgili valiliğe yapılmalıdır.
​Genel Müdürlüğümüzde tutulan kayıtlar valiliklerden gelen bilgiler üzerine güncellendiğinden en sağlıklı bilginin ilgili valilikten öğrenilmesi gerekmektedir.
​Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görev yapan personelin özlük işlemleri valiliklerce yapıldığından ilgilinin en son görev yaptığı il valiliğine müracaat etmesi gerekmektedir.
​Türkiye genelinde hizmet vermekte olan ilçe nüfus müdürlüklerindeki çalışma saatleri bağlı oldukları valiliklerce belirlendiğinden ilgilinin istediği bilgileri il valiliğinden öğrenmesi gerekmektedir.
​Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı personelinin özlük hakları ve ücret iyileştirmeleri ile ilgili çalışmalar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.