NLB Health Check OK
​Evlilik dışında doğan çocuklar annesinin bekarlık hanesine annesinin bekarlık soyadıyla annenin bildireceği baba adıyla yazılmaktadır. Bu çocuklar babaları tarafından tanındıkları veya babalık hükmü kararı alınması halinde, bu çocuklar baba hanesine baba soyadıyla taşınmakta anne haneleri ile soybağı kurulmaktadır. ​
​ Evlilik dışında doğan çocukların baba hanesine tescil edilebilmesi için tanınması ya da babalık hükmü kararının alınması gerekmektedir. ​
​Yabancı bir kadın ile evlilik dışı birlikteliğimizden olan çocuğunuzun aile kütüğünüze tescil edilebilmesi için, çocuğun doğum tarihi itibariyle başka biriyle soybağı bulunmadığına dair yabancı uyruklu anasının medeni durumunu gösterir belge ibraz edilmesi gerekmektedir. ​
​Türk vatandaşı erkeğin evleneceği kadın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 61, 62, 63 ve 91’inci maddeleri kapsamındaki mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunan veya geçici koruma altına alınan biri ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenecek kadının kimlik bilgileri ile medeni halini belirtir şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış belgenin ibraz edilmesi halinde de evlilik dışı dünyaya gelen çocuğunun tanıma yoluyla Türk vatandaşı babanın hanesine tescil edilebilmesi mümkündür. ​