NLB Health Check OK
Aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde açılacak dava aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülür.

​Boşanma kararının verildiği yerdeki nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.​
​Boşanan kadın boşandığı kocasının soyadını kullanabilmesi için bu konuda hakimden karar alması gerekir.​
​Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hemen evlenebilir, kadın ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen 300 günlük bekleme süresini doldurmadan evlenemez. Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.​
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden sonraki nüfus olayları aile kütüklerine işlenmemektedir.​ Ancak, çıkma izin belgesi alarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş ve mavi kartlılar kütüğünde kaydı varsa, boşanmasının mavi kartlılar kütüğüne tescil edilmesi mümkündür.
​Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kadının boşanması halinde; kayıtlı bulunduğu idari birimdeki aile kütüğüne bağımsız bir kütük sıra numarası altında, evlenmeden önceki soyadıyla tescil edilir.​
​Dul olarak evlenen kadının boşanması halinde; evlenmeden önceki kayıtlı bulunduğu haneye, evlenmeden önceki soyadıyla döner. Bekarlık soyadını taşıyabilmesi için hakimden izin alması gerekmektedir.