NLB Health Check OK
​Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarıdır.
​Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
​Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm mesleki kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile tüzel kişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.​
​Genel Müdürlüğümüz web sitesinde ana sayfada yer alan Bilgi Edinme bölümü altındaki Bilgi Edinme Başvuru Formu linkine ya da buraya tıklayarak Bilgi Edinme Başvuru Formuna ulaşılabilinir. Posta ya da fax yolu ile başvuruda bulunabilinir.
​Başvuru formunda TC Kimlik numarası, ad ve soyad, oturma yeri veya iş yeri adresine ilişkin bilgiler bulunmalıdır. 
Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.
​Genel Müdürlüğün görev alanına giren veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
​Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, özel hayatın gizliliği (kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere), haberleşmenin gizliliği, ticari sır, fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
​Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
​Başvurunun reddedilmesi halinde, 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilebilir.