NLB Health Check OK
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mesaiye Uyum Esas ve Usullerine Ait Yönerge
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesi
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ​​Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi