NLB Health Check OK
Kimlik Kartı Bedellerinin Hazine Veznelerine Yatırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (2017)
İsim Denklik Belgesi İşlemleri (2017)
Sri Lanka Dışişleri Bakanlığının Yeni Elektronik Belge Tasdik Sistemi (2017)
Parasal Limitin Artırılması (2017)
Doğum Bildirimi (2017)
Yerleşim Yeri Dışında Kalan Adresler (2017)
Kapalı Nüfus Kayıtları (2016)
Mernis TCKK Uygulamalara Alt Modülleri ve Biyometrik Veri Alma İşlemine ilişkin Açıklama (2016)