NLB Health Check OK
İsim Denklik Belgesi İşlemleri(2017)
Sri Lanka Dışişleri Bakanlığının Yeni Elektronik Belge Tasdik Sistemi(2017)
Parasal Limitin Artırılması(2017)
Doğum Bildirimi (2017)
Yerleşim Yeri Dışında Kalan Adresler (2017)
Kapalı Nüfus Kayıtları(2017)
Görüş Talepleri(2017)
Mernis TCKK Uygulamalara Alt Modülleri ve Biyometrik Veri Alma İşlemine ilişkin Açıklama (2016)
Kimlik Kartı ve Uluslararası Aile Cuzdanı Bedeli (2016)