NLB Health Check OK


Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Yabancı Memleketlerde Kullanılmak üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasası Suretleri Hakkındaki Anlaşma
 
Not :
(16 Nolu “Çok Dilde Nüfus Kayıt   Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme” nin  14. maddesi gereğince 16 Nolu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ülkeler için bu Sözleşme yürürlükten kalkar.)
 
 
Paris, 27.09.1956
 
 
 
 
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye (1953)
 
 
 
 
 
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
+ Almanya
+ Avusturya
+ İtalya
+ Portekiz
+ Slovenya
+ Hırvatistan
* Makedonya
* Bosna-Hersek
* Sirbistan
* Karadağ
 
 
 
+ sonradan katılmıştır
* devam ettiriyor
 
 
 
06.02.1975
12.08.1957
20.04.1960
13.02.1958
13.10.1958
16.06.1958
23.11.1961
01.09.1965
07.11.1968
28.01.1982
01.12.1992
22.09.1993
15.04.1994
11.10.1995
16.10.2001
26.03.2007
 
 
 
08.03.1975
15.03.1958
20.05.1960
15.03.1958
13.11.1958
16.07.1958
23.12.1961
01.10.1965
07.12.1968
27.02.1982
31.12.1992
22.10.1993
08.09.1991
06.03.1992
27.04.1992
03.06.2006
 
 
Ahvali Şahsiye ile İlgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkında Sözleşme
 
 
 
Lüksemburg, 26.09.1957
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
+ Avusturya
+ İtalya
+ Portekiz
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
 
24.11.1961
13.05.1966
22.01.1959
13.06.1960
04.12.1959
01.11.1960
12.02.1963
01.09.1965
07.11.1968
28.01.1982
 
 
 
 
24.12.1961
12.06.1966
03.01.1960
13.07.1960
03.01.1960
01.12.1960
14.03.1963
01.10.1965
07.12.1968
27.02.1982
 
 
 
Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkında Sözleşme
 
Not:
 (26 Nolu “Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme” nin 16. maddesi gereğince 26 Nolu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ülkeler için  bu Sözleşme yürürlükten kalkar.)
 
İstanbul, 04.09.1958
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
 
Türkiye
+ Avusturya
+ İtalya
+ Portekiz
+ İspanya
+ Polonya
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
 
24.11.1961
06.02.1975
24.09.1959
17.03.1961
28.03.1962
 
08.09.1962
01.09.1965
07.11.1968
15.10.1980
14.06.1994
12.02.2003
 
 
 
 
 
24.12.1961
08.03.1975
16.04.1961
16.04.1961
27.04.1962
 
08.10.1962
01.10.1965
07.12.1968
14.11.1980
14.07.1994
14.03.2003
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Ad ve Soyadların Değiştirilmesine İlişkin
Sözleşme
 
 
 
 
 
 
İstanbul, 04.09.1958
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye 
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
+ Lüksemburg
Hollanda
 
Türkiye
+ Avusturya
+ İtalya
+ İspanya
+ Portekiz
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
24.11.1961
 
24.09.1959
16.06.1982
28.03.1962
 
08.09.1962
01.09.1965
07.11.1968
16.12.1976
04.06.1984
 
 
24.12.1961
 
24.12.1961
16.07.1982
27.04.1962
 
08.10.1962
01.10.1965
07.12.1968
15.01.1977
04.07.1984
 
 
Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme
 
 
 
Roma, 14.09.1961
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Yunanistan (1959)
İtalya (1958)
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
Almanya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
 
Hollanda
İsviçre
Türkiye
+ Portekiz
+ İspanya
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
24.06.1965
17.08.1967
20.06.1962
22.06.1979
06.07.1981
 
29.06.1963
29.04.1964
21.06.1965
04.06.1984
06.07.1987
 
 
 
24.07.1965
16.09.1967
29.07.1963
22.07.1979
05.08.1981
 
29.07.1963
29.05.1964
21.07.1965
04.07.1984
05.08.1987
 
 
Meşru Olmayan Çocukların Ana Bakımından Nesibinin Tesisine Ait Sözleşme
 
 
 
 
 
 
Bruksel, 12.09.1962
 
 
Almanya
Avusturya (1961)
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
Almanya
 
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
+ Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
+ İspanya
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
24.06.1965
 
 
 
22.06.1979
 
29.05.1981
24.03.1964
05.01.1963
13.12.1965
15.02.1984
 
 
 
24.07.1965
 
 
 
22.07.1979
 
28.06.1981
23.04.1964
23.04.1964
12.01.1966
16.03.1984
 
 
 
Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılmasına Dair Sözleşme
 
 
 
 
Paris, 10.09.1964
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
 
Belçika
Fransa
Yunanistan
 
 
Hollanda
 
Türkiye
+ İspanya
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
25.06.1969
 
 
 
22.01.1987
 
 
10.02.1967
 
29.04.1968
16.12.1976
 
25.07.1969
 
 
 
21.02.1987
 
 
29.05.1968
 
29.05.1968
15.01.1977
 
 
 
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşme
 
 
 
Paris, 10.09.1964
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
 
 
 
Avusturya
Belçika
 
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
 
+ Portekiz
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
31.08.1965
06.02.1975
 
01.07.1977
07.07.1972
20.05.1965
18.05.1967
 
15.10.1980
 
 
 
 
 
30.09.1965
08.03.1975
 
31.07.1977
06.08.1972
30.09.1965
17.06.1967 
 
14.11.1980
 
 
 
 
 
Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi Kararlarıyla İlgili Sözleşme
 
 
 
 
 
 
Paris, 10.09.1964
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
Almanya
 
Belçika
Fransa
Yunanistan
 
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
+ İspanya
 
+ sonradan katılmıştır
 
25.06.1969
 
 
19.07.1983
 
 
20.10.1965
21.04.1972
07.03.1966
25.07.1967
22.11.1976
 
 
25.07.1969
 
 
18.08.1983
 
 
06.04.1966
21.05.1972
06.04.1966
24.08.1967
22.12.1976
 
 
 
Bazı Ölümlerin Tespitine İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
 
Atina, 14.09.1966
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
Fransa
Yunanistan
 
 
Hollanda
İsviçre
Türkiye
+ İspanya
+ Portekiz
 
+ sonradan katılmıştır
 
 
 
 
 
01.07.1977
 
 
09.11.1978
 
24.08.1972
11.02.1980
28.01.1982
 
 
 
 
 
 
31.07.1977
 
 
09.12.1978
 
31.07.1977
12.03.1980
27.02.1982
 
 
 
Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme
 
 
 
 
Lüksemburg, 08.09.1967
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
 
 
   Hollanda (31.07.1979)
Türkiye
 
 
 
 
10.11.1977
 
 
 
 
 
30.06.1981
 
16.02.1976
 
 
 
10.12.1977
 
 
 
 
 
30.07.1981
 
10.12.1977
 
 
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme
 
 
 
 
Roma, 10.09.1970
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
  Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
 
28.04.1975
 
09.01.1976
22.01.1987
06.07.1978
11.07.1983
01.07.1977
 
02.04.1976
 
 
 
08.02.1976
 
08.02.1976
21.02.1987
05.08.1978
10.08.1983
31.07.1977
 
02.05.1976
 
 
 
Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşme
 
 
Bern, 13.09.1973
 
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda *
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
 
Belçika
 
Yunanistan
 
Lüksemburg
Hollanda *
İsviçre
Türkiye
 
* Hollanda bu Sözleşmeden 13.03.2001’de ki beyanıyla 13.09.2001 tarihinde çıkmıştır.
 
25.08.1977
 
 
 
01.07.1977
 
11.07.1978
19.04.1985*
19.05.1992
13.02.1976
 
 
24.09.1977
 
 
 
31.07.1977
 
10.08.1978
19.05.1985*
18.06.1992
31.07.1977
 
 
 
 
Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
 
Bern, 13.09.1973
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
 
+ Yunanistan
+ İtalya
Lüksemburg
Hollanda
 
Türkiye
 
 
+ sonradan katılmıştır
 
17.01.1977
16.05.1980
 
 
19.03.1987
06.07.1981
29.03.1982
01.07.1977
 
09.02.1976
 
 
 
16.02.1977
15.06.1980
 
 
18.04.1987
05.08.1981
28.04.1982
31.07.1977
 
16.02.1977
 
 
 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
Paris, 12.09.1974
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz (1973)
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
Belçika
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
 
Portekiz
 
Türkiye
 
 
 
 
 
 
23.07.1990
30.01.1979
04.03.1976
 
 
 
02.02.1984
 
 
 
 
 
22.08.1990
01.03.1979
01.03.1979
 
 
 
03.03.1984
 
 
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme
 
(Bu Sözleşmenin 14. maddesine göre; bu Sözleşmenin yürürlüğe  girdiği ülkeler için  1 Nolu Yabancı Memleketlerde Kullanılmak üzere Verilecek Nüfus Kayıt Hülasası Suretleri Hakkındaki Anlaşma
yürürlükten kalkar.)
 
 
Viyana, 08.09.1976
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya (1974)
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
+ Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
  Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
+ Slovenya
+ Hırvatistan
* Makedonya
* Bosna-Hersek
* Sırbistan
+ Polonya
* Karadağ
+ Moldova 
+ Litvanya
+ Estonya 
+Romanya
+Bulgaristan
+Yeşil Burun Adaları
+ sonradan katılmıştır
* devam ettiriyor
18.06.1997
12.03.1981
02.06.1997
25.03.1980
17.12.1986
 
14.08.1979
28.04.1978
27.03.1987
30.06.1983
19.03.1990
31.05.1985
01.12.1992
22.09.1993
15.04.1994
11.10.1995
16.10.2001
02.10.2003 
26.03.2007 
15.04.2008
30.12.2009
24.11.2011
06.05.2013
18.11.2013
17.09.2015
18.07.1997
30.07.1993
02.07.1997
30.07.1983
16.01.1987
 
30.07.1983
30.07.1983
26.04.1987
30.07.1983
18.04.1990
30.06.1985
31.12.1992
22.10.1993
08.09.1991
06.03.1992
27.04.1992
01.11.2003
 03.06.2006
15.05.2008
29.01.2010
24.12.2011
05.06.2013
18.12.2013
17.10.2015
 
 
Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme
 
 
 
 
 
Atina, 15.09.1977
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
Almanya
+ Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
+ Polonya
 
+ sonradan katılmıştır
 
23.04.1982
 
19.02.1981
14.05.1982
21.03.2014 
09.12.1981
05.08.1981
09.06.1978
20.11.1984
 
01.05.1987
28.03.2003
 
01.07.1982
 
01.05.1981
01.08.1982
01.06.2014 
01.03.1982
01.11.1981
01.05.1981
01.02.1985
 
01.08.1987
01.06.2003
 
 
Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme
 
 
 
 
 
 
Münih, 05.09.1980
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
Almanya
 
Belçika
İspanya
Fransa (11.10.1982)
Yunanistan
 
Lüksemburg
 
Portekiz
 
Türkiye
 
 
 
 
 
 
14.05.1986
 
 
 
 
 
 
25.09.1987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad ve Soyadlarına Uygulanacak Kanuna İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
Münih, 05.09.1980
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
 
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
 
 
 
 
12.08.1985
 
 
24.04.1985
 
10.10.1989
03.07.1990
 
 
 
 
01.01.1990
 
 
01.01.1990
 
01.01.1990
01.10.1990
 
 
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme
 
 
 
 
 
 
Münih, 05.09.1980
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
Moldova
 
+ Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
 
  Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 Moldova
 
+ sonradan katılmıştır
 
06.08.1997
09.07.1985
 
02.03.1988
 
03.06.2014 
24.04.1985
14.06.1982
05.10.1984
20.11.1984
19.03.1990
10.03.1989
08.03.2010 
 
 
01.11.1997
01.10.1985
 
01.06.1988
 
01.09.2014 
01.07.1985
01.02.1985
01.02.1985
01.02.1985
01.06.1990
01.06.1989
01.06.2010
 
 
 
Soyadı Farklılığı Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
 
La Haye, 08.09.1982
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
 
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
 
Türkiye
 
 
 
 
07.04.1988
29.05.1984
 
25.07.1989
 
10.10.1989
 
 
 
 
 
 
 
01.07.1988
01.07.1988
 
01.10.1989
 
01.01.1990
 
 
 
 
 
Mültecilere İdari Yardım Konusunda Milletlerarası İşbirliğine Dair Sözleşme
 
 
 
 
 
 
Bale, 03.09.1985
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
 
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
 
İsviçre
 
 
 
27.05.1987
02.03.1987
11.05.1987
17.12.1986
03.06.2014 
24.07.1989
 
28.11.1986
 
 
 
 
 
01.08.1987
01.06.1987
01.08.1987
01.03.1987
01.09.2014 
01.10.1989
 
01.03.1987
 
 
 
 
 
Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkındaki Sözleşmeye EK PROTOKOL
 
 
 
 
Patras 06.09.1989
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
+ İspanya
Fransa
 
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
 
Türkiye
 
 
+ sonradan katılmıştır
 
10.10.1994
26.07.1991
02.06.1997
14.06.1994
11.12.1990
 
20.02.1992
 
09.07.1990
 
 
01.01.1995
01.10.1991
01.09.1997
01.09.1994
01.03.1991
 
01.05.1992
 
01.03.1991
 
 
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşme
 
 
 
Madrid, 05.09.1990
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
İspanya
Fransa
   Yunanistan
İtalya
 
 
Portekiz
 
Türkiye
 
 
 
 
27.04.1992
31.10.1991
 
03.12.1993
 
 
 
 
24.05.2004
 
 
 
 
01.07.1992
01.07.1992
 
01.03.1994
 
 
 
 
01.08.2004
 
 
 
Ahvali Şahsiye Belgelerindeki Bilgilerin Kodifikasyonu
 
 
 
 
 
Bruxelles 06.09.1995
 
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
 
 
İspanya
 
Yunanistan
İtalya
 
 
Portekiz
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
02.08.1999
 
 
 
 
 
21.05.2004
 
 
 
 
 
 
01.12.2004
 
 
 
 
 
01.12.2004
 
 
Kişi Halleri Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme
 
(Bu Sözleşmenin 16. maddesine göre; bu Sözleşmenin yürürlüğe  girdiği ülkeler için  3 Nolu Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkında Sözleşme
yürürlükten kalkar.)
 
Neuchatel l2.09.1997
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İngiltere (1996)
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
Fransa
Yunanistan
İtalya
 
 
Portekiz
 
 
Türkiye
 
 
 
 
 
 
12.02.2003
 
 
 
 
 
 
 
21.05.2004
 
 
 
 
 
01.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
01.12.2004
 
 
Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
Paris,10.09.1998
 
Almanya
Avusturya
Belçika
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya (1998)
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
 
 
Almanya
 
 
İspanya
Fransa
 
İtalya
 
Hollanda
 
 
 
 
Türkiye
 
 
 
 
 
26.02.2001
 
 
 
 
03.08.2011 
 
 
 
 
21.05.2004
 
 
 
 
01.09.2004
 
 
 
 
 01.12.2011
 
 
 
 
01.09.2004
 
 
Sözleşmenin Adı
Üye Ülkeler
İmzalayan Ülkeler
Onaylama tarihi
Yürürlüğe Giriş Tarihi
 
 
Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
 
Lizbon, 14.09.1999
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Hırvatistan (1999)
İspanya
Fransa
Yunanistan
Macaristan (1999)
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
 
Almanya
 
 
 
 İspanya
 
Yunanistan
 
İtalya
 
 
 
Portekiz
 
 
Türkiye
 
 
 
 
 
09.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05.2004
 
 
 
 
01.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.12.2010
 
 
Cinsiyet Değiştirilmesine İlişkin Kararların Tanınması Sözleşmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viyana, 12.09.2000
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Hırvatistan 
İspanya
Fransa
Yunanistan
Macaristan (1999)
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
 
Almanya
Avusturya
 
 
 İspanya
 
Yunanistan
 
 
 
Hollanda
 
 
04.08.2011 
 
 
 
 
 
14.07.2004
01.03.2011
 
 
 
 
 
01.03.2011 
 
 
Elektronik Yolla Ahvali Şahsiye Konusunda Uluslararası Bilgi İletişimine İlişkin Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
 
Atina, 17.09.2001
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Hırvatistan
İspanya
Fransa
Yunanistan
Macaristan (1999)
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
 
Almanya
 
 
 
 
Fransa
Yunanistan
 
İtalya
 
 
 
   Portekiz
 
 
   Türkiye
 
 
 
 
Soyadının Tanınması Hakkında  Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalya, 16.09.2005
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Hırvatistan
İspanya
Fransa
Yunanistan
Macaristan (1999)
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Portekiz
 
 
   
 
 
 
 
Kayıtlı Birlikteliklerin Tanınması Hakkındaki Sözleşme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Münih, 05.09.2007
 
 
Almanya
Avusturya
Belçika
Hırvatistan
İspanya
Fransa
Yunanistan
Macaristan (1999)
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
 
 
 
 
 
 İspanya
 
 
 
 
 
 
 
Portekiz
   
 
   
04.08.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 33

Ahvali Şahsiye Verilerinin Elektronik Yolla Uluslararası İletimine Dair CIEC Platformunun Kullanım Esasları

 

 

Strasbourg, 02.02.2012

 
  
Almanya
Belçika
Hırvatistan
İspanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
İngiltere
İsviçre
Türkiye
                                 
  
 
 Belçika
 
 
 Fransa
 
 
Lüksemburg
 
Polonya
İsviçre
 
 
 
   
  

    

22.04.2014         
                                 
No 34

Çok Dilde ve Kodlu Nüfus Kayıt Örnekleri ve Belgelerinin Verilmesine İlişkin Sözleşme
  

Almanya
Belçika
İspanya
İsviçre (22.04.2014)
Fransa(12.02.2015)
 

31.10.2017
26.06.2017
 
 
 
 


Sözleşme No ve Adı
Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Kanun No
Kabul Tarihi
No-1
Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus Kayıt Hülasası Suretleri Hakkında Sözleşme
10.04.1958 / 9881
7111
02.04.1958
No-2
Ahvali Şahsiye ile İlgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkında Sözleşme
19.12.1962 / 11286
130
11.12.1962
​No-3
Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkında Sözleşme
13.07.1962 / 11153
63
06.07.1962
No-4
Ad ve Soyadların Değişikliğine İlişkin Sözleşme
13.07.1962 / 11153
62
06.07.1962
No-5 
Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme
17.10.1969 / 13329
461
30.04.1964
No-6
Meşru Olmayan Çocukların Ana Bakımından Nesebinin Tesisine Ait Sözleşme
17.04.1965 / 11978
578
08.04.1965
No-7
Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılmasına Dair Sözleşme
08.07.1967 / 12642
888
28.06.1967
No-8
Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşme
22.04.1968 / 12881
1043
11.04.1968
No-9
Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi Kararlarıyla İlgili Sözleşme
21.12.1966 / 12483
807
08.12.1966
No-10 
Bazı Ölümlerin Tespitine Ait Sözleşme  
17.09.1971 / 13959
1485
09.09.1971
No-11
Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme
14.09.1975 / 15356
1884
17.04.1975
No-12
Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme
22.09.1975 / 15364
1882
17.04.1975
No-13
Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşme
15.08.1975 / 15327
1883
17.04.1975
No-14
Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme
14.08.1975 / 15326
1881
17.04.1975
No-15 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşme  
08.01.1984 / 18275
2701
11.08.1982
No-16
Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme
12.09.1984 / 18513
3041
04.09.1984
No-17
Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme
14.10.1986 / 19251
3311
07.10.1986
No-18
Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme
07.04.1987 / 19424
3337
26.03.1987
No-19
Ad ve Soyadlarına Uygulanacak Kanuna İlişkin Sözleşme
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır. 
No-20
Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme
29.04.1988 / 19799
3436
21.04.1988
No 21
Soyadı Farklılığı Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme
Türkiye bu Sözleşmeyi imzalamış ancak henüz onaylamamıştır.
No-22
Mültecilere İdari Yardım Konusunda Milletlerarası İşbirliğine Dair Sözleşme
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır
No-23
Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Bilgi Alışverişi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokol
Türkiye bu Sözleşmeyi imzalamış ancak henüz onaylamamıştır.
No-24
Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşme
17.06.2003 / 25141
4890
11.06.2003
No-25
Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme
17.06.2003 / 25141
4888
11.06.2003
No-26
Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme
17.06.2003 / 25141
4887
11.06.2003
No-27
Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme
17.06.2003 / 25141
4889
11.06.2003
No-28
Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme (Not: 2. bir ülke henüz onaylamadığı için yürürlüğe girmemiştir.)
17.06.2003 / 25141
4886
11.06.2003
No-29
Cinsiyet Değiştirilmesine İlişkin Kararların Tanınması Sözleşmesi
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır.
No-30
Elektronik Yolla Ahvali Şahsiye Konusunda Uluslararası Bilgi İletişimine İlişkin Sözleşme
Türkiye bu Sözleşmeyi imzalamış ancak henüz onaylamamıştır.
No-31
Soyadının Tanınması Hakkında Sözleşme
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır.
No-32
Kayıtlı Birlikteliklerin Tanınması Hakkındaki Sözleşme
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır.
No-33
Ahvali Şahsiye Verilerinin Elektronik Yolla Uluslararası İletimine Dair CIEC Platformunun Kullanım Esasları
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır.
No-34
Çok Dilde ve Kodlu Nüfus Kayıt Örnekleri ve Belgelerinin Verilmesine İlişkin Sözleşme 
Türkiye bu Sözleşmeyi  imzalamamıştır.​
​Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin listesine ulaşmak için buraya tıklayın