NLB Health Check OK
​18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurtdışından Doğuma İlişkin Başvuru / Beyan Formu (VAT-1)
Arka Sayfa 1
Türk Vatandaşlığını Doğum Yeri Esasına Göre Kazanma Başvuru Formu (VAT-2)
Arka Sayfa 2
Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması Başvuru Formu (VAT-3)
Arka Sayfa 3
Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Başvuru Formu (VAT-4)
Arka Sayfa 4
Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Başvuru Formu (VAT-5)
Arka Sayfa 5
Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Başvuru Formu (VAT-6)
Arka Sayfa 6
Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması Başvuru Formu (VAT-7)
Arka Sayfa 7
Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kazanılması Başvuru Formu  (VAT-8)
Arka Sayfa 8
Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvuru Formu (VAT-9)
Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı İle Kaybetme Başvuru Formu (VAT-10)
Arka Sayfa 10
Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen KKTC Uyruklulara Ait Başvuru Formu (VAT-11)
Arka Sayfa 11
Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu (VAT-12)
Çok Vatandaşlık Açıklamasının İptali Başvuru Formu (VAT-13)