NLB Health Check OK
YURT DIŞINDA NÜFUS CÜZDANI

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir. 

Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenerek onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir. 

Dış temsilcilikçe nüfus cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf istenir. 

Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir. 

Kaybedilen nüfus cüzdanı yeni nüfus cüzdanı alınması ile  hukuken geçersiz hale gelir.

Maliye Bakanlığınca 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında  2017 yılında için 9,00 TL değerli kağıt bedeli alınır.​