NLB Health Check OK
2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine,kamu,özel kurum,kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun ile bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca,Genel Müdürlüğümüzde yabancı uyruklulara ait nüfus kütüğü tutulmaktadır.  
Bu kanun ve yönetmelik hükümlerine tabii olan Türk soylu yabancılar,yabancı nüfus kayıtlarını tesis ettirmekle yükümlüdürler.
Türk soylu yabancıların,nüfus kütüğüne kayıtlarının yapılabilmesi için ikamet ettikleri yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu amaçla hazırlanmış bulunan bildirim formları ilgililerin ellerindeki belgelere göre (pasaport,kimlik,evlenme cüzdanı) doldurularak imza edildikten sonra;
      1-İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenmiş bulunan ikamet tezkeresi fotokopisi (noter tasdikli),
      2-Pasaport fotokopisi (noter tasdikli),
      3-Diploma fotokopisi (noter tasdikli) yabancı ülkelerden alınmış ise denklik belgesi,
      4-Türk soylu belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği),
      5-Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi (noter tasdikli),
      6-Kimlik için iki adet fotoğraf,
eklenerek doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilir.
Nüfus kayıtları yapıldıktan sonra kendilerine verilmek üzere düzenlenen “Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesi” ilgili Valiliğe gönderilmektedir.
     
Nüfus kütüğüne kayıt edilen yabancılar medeni ve şahsi hallerinde meydana gelecek her türlü değişiklikleri Nüfus Müdürlükleri’ne bildirmek zorundadırlar.
     
Yabancılar kendilerine daha önce verilen “Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesi”’nin süresinin sona ermesi veya diğer nedenlerle yenilenmesi için,ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile müracaat ederek durumlarının incelenmesi talebinde bulunabilirler.
     
Bu nedenle dilekçeye;
      1-Süresi uzatılmış ikamet tezkeresinin noter tasdikli suretinin ,
      2-Eski kimlik belgesinin,
      3-İki adet fotoğrafının,
eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
     
Türk soylu yabancılara ait nüfus kayıtları,kişinin Türk vatandaşı olduğuna bir karine teşkil etmemekte ve vatandaşlık için bir hak doğurmamaktadır.​