NLB Health Check OK
​Resmi İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu ve Resmi İstatistik Programında yer alan, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin işlenmesi ile elde edilen bilgidir. Bu bilgiler;

  • İdari Kayıt Verileri
  • Sayımlar
  • Örnekleme ile yapılan araştırmalardır.
Resmi İstatistik Programı ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız...