NLB Health Check OK

VATANDAŞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Vatandaşlığa Alınma Şube Müdürlüğü                                   : Şube Müdürü        : Ayçiçek MALATYALI
Yeniden Vatandaş. Alınma, Göçmen İşl. Şb. Müdürlüğü      : Şube Müdürü  V.   : Bedriye DUMAN(Şb. Md.)
Vatandaşlık İnceleme Değerlendirme Şube Müdürlüğü        : Şube Müdürü        : Bedriye DUMAN
Türk Vatandaşlığının Kaybı İşlemler Şube Müdürlüğü          : Şube Müdürü        : Nihat KARACA

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları

 Vatandaşlığa Alınma İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Türk Vatandaşlığı Kanununa göre genel hükümlere istinaden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
b)  Türk Vatandaşlığı Kanununa göre ilgili bakanlık tarafından istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmaları teklif edilen yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına iş ve işlemlerini yürütmek,
c)  Genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin anlaşmazlıkları mevzuata göre çözümlemek,
ç)  Türk Vatandaşlığı Kanununa göre genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması kararlarının düzeltilmesi, iptal edilmesi ya da geri alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
d) Genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önce doğan çocuklarının vatandaşlık başvurularını incelemek ve karara bağlamak,
e)  Genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadı bilgilerini gösterir isim denklik belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f)  Görev alanına giren vatandaşlık olaylarına ilişkin düzeltme listeleri hazırlamak, ilgili birimlere iletmek ve düzeltilme sürecinin takibini yapmak,
g)  Görev alanına giren e-Vatandaşlık Sistemi üzerinden yürütülen iş ve işlemlerin güvenli, hızlı, sorunsuz çalışmasını ve gereksinimlerin gerçekleşme sürecinin takibini sağlamak,
ğ)  Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, dış temsilcilikler ile Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak Daire Başkanlığına öneride bulunmak,
h)  Şube müdürlüğüne elektronik ve kâğıt ortamında gelen evrakları teslim almak, elektronik ortamda postalama işlemlerini yapmak,
ı)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine ilişkin karar makamınca alınan kararların nüfus kütüklerine tescilini sağlamak amacıyla tescil listesi hazırlayarak ilgili birime iletmek ve tescil sürecinin takibini sağlamak,
i)   Görev alanına giren vatandaşlık kazanma işlemlerinin aile kütüklerine tescili esnasında daha önce Türk vatandaşlığını kazanan aile bireylerinin hanesi yerine ilgilinin farklı haneye tescil edilmesi halinde aile birleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
j)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili nüfus kayıtlarında yer alan hatalı/eksik kayıtların vatandaşlık dosyasındaki dayanak belgelerine göre düzeltilmesine/tamamlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.  

 Yeniden Vatandaşlığa Alınma ve Göçmen İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş/kaybettirilmiş/ıskat edilmiş olanların yeniden Türk vatandaşlığını kazanma işlemlerini yürütmek,
 b)  İskân Kanununa istinaden göçmen olarak kabul edilen yabancıların Türk Vatandaşlığı Kanunu ve diğer mevzuata göre Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c)  Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması ve göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin anlaşmazlıkları mevzuata göre çözümlemek,
ç)  Yeniden Türk vatandaşlığını kazanan ve göçmen olarak  Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önce doğan  çocuklarının vatandaşlık durumlarını incelemek ve karara bağlamak,
d) Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması ve göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması kararlarının düzeltilmesi, iptal edilmesi ya da geri alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
e)  Göçmen olarak  Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin önceki ad ve soyadı bilgilerini gösterir isim denklik belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f)  Görev alanına giren vatandaşlık olaylarına ilişkin düzeltme listeleri hazırlamak, ilgili birimlere iletmek ve düzeltilme sürecinin takibini yapmak,
g)  Görev alanına giren e-Vatandaşlık Sistemi üzerinden yürütülen iş ve işlemlerin güvenli, hızlı, sorunsuz çalışmasını ve gereksinimlerin gerçekleşme sürecinin takibini sağlamak,
ğ)  Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, dış temsilcilikler ile Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak Daire Başkanlığına öneride bulunmak,
h)  Şube müdürlüğüne elektronik ve kâğıt ortamında gelen evrakları teslim almak, elektronik ortamda postalama işlemlerini yapmak,
ı)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine ilişkin karar makamınca alınan kararların nüfus kütüklerine tescilini sağlamak amacıyla tescil listesi hazırlayarak ilgili birime iletmek ve tescil sürecinin takibini sağlamak,
i)   Görev alanına giren vatandaşlık kazanma işlemlerinin aile kütüklerine tescili esnasında daha önce Türk vatandaşlığını kazanan aile bireylerinin hanesi yerine ilgilinin farklı haneye tescil edilmesi halinde aile birleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
j)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili nüfus kayıtlarında yer alan hatalı/eksik kayıtların vatandaşlık dosyasındaki dayanak belgelerine göre düzeltilmesine/tamamlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.  

 Vatandaşlık İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Yabancı bir devlet vatandaşı olup da Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ergin kişilerin vatandaşlık durumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b)  Herhangi bir nedenle onsekiz yaşını tamamlayıncaya kadar aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayanların durumlarını incelemek ve karara bağlamak, talepleri halinde "Geçici kimlik kartı" verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
c)  Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu çocukların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç)  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
d) Kurum ve kuruluşlar tarafından bir kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı, Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı ve vatandaşlık müracaatı olup olmadığına ilişkin bilgi talepleri ile ilgili gerekli incelemeyi yapmak ve sonucundan ilgili yerlere bilgi vermek,
e)  Seçme hakkının kullanılması ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve seçme hakkının kullanılması ile Türk vatandaşlığının kaybına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
f)  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Vatandaşlık incelemesi sonucunda Türk vatandaşlığını kazanamadıkları tespit edilenler hakkında yabancı işlemi yapılması için ilgili yere bilgi vermek,
ğ)  Çok vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek,
h)  Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine göre Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önce doğan yabancı uyruklu çocuklarının vatandaşlık başvurularını incelemek ve karara bağlamak,
ı)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine ilişkin kararların düzeltilmesi, iptal edilmesi ya da geri alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
i)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine ilişkin talep edilen, Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadı bilgilerini gösterir isim denklik belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
j)   Görev alanına giren vatandaşlık olaylarına ilişkin düzeltme listeleri hazırlamak, ilgili birimlere iletmek ve düzeltilme sürecinin takibini yapmak,
k)  Görev alanına giren e-Vatandaşlık Sistemi üzerinden yürütülen iş ve işlemlerin güvenli, hızlı, sorunsuz çalışmasını ve gereksinimlerin gerçekleşme sürecinin takibini sağlamak,
l)   Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, dış temsilcilikler ile Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak Daire Başkanlığına öneride bulunmak,
m) Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine ilişkin karar makamınca alınan kararların nüfus kütüklerine tescilini sağlamak amacıyla tescil listesi hazırlayarak ilgili birime iletmek ve tescil sürecinin takibini sağlamak,
n)  Görev alanına giren vatandaşlık kazanma işlemlerinin aile kütüklerine tescili esnasında daha önce Türk vatandaşlığını kazanan aile bireylerinin hanesi yerine ilgilinin farklı haneye tescil edilmesi halinde aile birleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
o)  Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili nüfus kayıtlarında yer alan hatalı/eksik kayıtların vatandaşlık dosyasındaki dayanak belgelerine göre düzeltilmesine/tamamlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Türk Vatandaşlığının Kaybı İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığından çıkma izni ve Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b)  Mavi kart ve mavi kartlılar kütüğü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c)  Daire Başkanlığına bağlı şubeler tarafından Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin olarak karar makamınca alınan kararların nüfus kütüklerine tescilini sağlamak amacıyla gönderilen tescil formu/tescil listelerinin e-Vatandaşlık Sistemi ya da MERNİS vasıtasıyla tescil işlemini sağlamak, sonucunu ilgili şube müdürlüklerine bildirmek ve arşiv işlemlerini gerçekleştirmek,
ç)  Görev alanına giren vatandaşlık işlemlerine ilişkin kararların düzeltilmesi, iptal edilmesi ya da geri alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
d) Görev alanına giren vatandaşlık olaylarına ilişkin düzeltme listeleri hazırlamak, ilgili birimlere iletmek ve düzeltilme sürecinin takibini yapmak,
e)   Görev alanına giren e-Vatandaşlık Sistemi üzerinden yürütülen iş ve işlemlerin güvenli, hızlı, sorunsuz çalışmasını ve gereksinimlerin gerçekleşme sürecinin takibini sağlamak,
f)  Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, dış temsilcilikler ile Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak Daire Başkanlığına öneride bulunmak,
g)  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılarak il defterdarlıkları ile Dışişleri Bakanlığına gönderilen mavi kartların seri ve numaraları ile veriliş tarihlerini elektronik ortamda tutmak,
ğ) Görev alanına giren vatandaşlık işlemleri ile ilgili nüfus kayıtlarında yer alan hatalı/eksik kayıtların vatandaşlık dosyasındaki dayanak belgelerine göre düzeltilmesi/tamamlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.