NLB Health Check OK
PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGELERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN ŞUBELER

Pasaport Şube Müdürlüğü                                   :Şube Müdürü  V.   : Emrah ATİK
Sürücü Belgeleri Şube Müdürlüğü                      : Şube Müdürü       : Hanife Özge DÖNER
Güvenli Belge ve Teknoloji Şube Müdürlüğü     : Şube Müdürü V.   : Remziye ALBAYRAK
Tedarik ve Dağıtım Şube Müdürlüğü                   : Şube Müdürü V.   : Sıdıka DOKUMACI

Şube Müdürlüklerinin Görev Tanımları:

Pasaport Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Pasaport ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve bu konuda ilgili birim ve kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
b)  Umuma mahsus, hizmet damgalı ve hususi damgalı ve diplomatik damgalı pasaportların verilmesine yönelik tereddüt edilen hususlarla ilgili kurum ve kuruluşlara mevzuat hakkında görüş sormak,
c)  Pasaport ve pasaport yerine geçen belgelerin kişiselleştirilmesine yönelik süreçleri belirlemek, bu süreçlerle ilgili planlamaları yapmak ve buna ilişkin her türlü iş ve hizmeti yürütmek,
ç)  Pasaport Yönetim Sisteminde kişiselleştirme ile ilgili olan birim, terminal ve kullanıcıların yönetimini sağlamak,
d) Kişiselleştirilen pasaportların kalite kontrol süreçlerini belirlemek ve kalite kontrolünü yürütmek,
e)  Kişiselleştirme Merkezinde çalışan kurum ve firma personelinin 7 gün / 24 saat çalışma esasına göre çalışma saatlerini planlamak, takip etmek ve performans değerlendirmelerini yapmak,
f)  Kişiselleştirilen pasaportların zarflama ve paketleme işlemlerini yürütmek,
g)  İmha edilecek pasaportları tespit etmek ve tutanakla Tedarik ve Dağıtım Şube Müdürlüğüne teslim etmek,
ğ)  Kişiselleştirme süreci ile ilgili tüm istatistikleri ve raporları hazırlamak,
h)  Yurt dışına çıkış yasaklarının uygulanması hakkında ilgili birim ve kurumlarla koordinasyonu sağlamak ve nüfus müdürlüklerine gerekli talimatları vermek.

 Sürücü Belgeleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Sürücü belgeleri ile ilgili Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda mevzuat çalışmalarını yapmak ve bu konuda ilgili birim ve kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
b)  Sürücü belgelerinin kişiselleştirilmesine yönelik süreçleri belirlemek, bu süreçlerle ilgili planlamaları yapmak ve buna ilişkin her türlü iş ve hizmeti yürütmek,
c)  Sürücü Belgeleri Yönetim Sisteminde kişiselleştirme ile ilgili olan birim, terminal ve kullanıcıların yönetimini sağlamak,
ç)   Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin kalite kontrol süreçlerini belirlemek ve kalite kontrolünü yürütmek,
d) Kişiselleştirme Merkezinde çalışan kurum ve firma personelinin 7 gün / 24 saat çalışma esasına göre çalışma saatlerini planlamak, takip etmek ve performans değerlendirmelerini yapmak,
e)  Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin zarflama ve paketleme işlemlerini yürütmek,
f)  İmha edilecek sürücü belgelerini tespit etmek ve tutanakla Tedarik ve Dağıtım Şube Müdürlüğüne teslim etmek,
g)  Kişiselleştirme süreci ile ilgili tüm istatistikleri ve raporları hazırlamak,
ğ)  Sürücü belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi ve yurt dışından alınan sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

 Güvenli Belge ve Teknoloji Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Pasaport ve sürücü belgelerinin tasarımını yapmak/yaptırmak ve güvenlik öğelerini belirlemek,
b)  Görev alanına giren hizmetlere ilişkin teknolojik gelişmeleri takip etmek,
c)  Pasaport ve sürücü belgelerinin güvenilir niteliğini sürdürmesini sağlayacak, taklit ve sahteciliğe imkan vermeyen teknolojiyi belirlemek ve gelişmeleri izlemek,
ç)  Pasaport ve sürücü belgelerinde kullanılacak sertifikanın tespit ve teminine yönelik işlemleri yürütmek,
d) Başvuru sırasında alınan biyometrik verilerin, bir başkasına ait biyometrik veriler ile eşleşmesi durumunda, eşleşen başvuru bilgilerini incelemek, inceleme sonucuna göre gerekli süreçleri işletmek ve takip etmek,
e)  Pasaport ve Sürücü Belgeleri Yönetim Sistemi ve Biyometrik Veri Yönetim Sisteminin idamesini, güvenliğini ve geliştirilmesini sağlamak
f)  Pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili donanım, yazılım, bakım, güncelleme ve geliştirme işlemlerini yürütmek,
g)  Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda eğitim çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
ğ)  Kişiselleştirme süreçlerinin bilgi güvenliği kriterlerine uygun olarak işletilmesini takip etmek.

Tedarik ve Dağıtım Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Boş pasaport ve sürücü belgelerini temin ve güvenli şekilde muhafaza etmek,
b)  Boş pasaport ve sürücü belgelerini sayarak görsel kontrolünü yapmak, kayıt altına almak ve stoklamak,
c)  Boş pasaport ve sürücü belgelerinin muhafaza edildiği yerin IEC/ISO 7816-2 standardına uygun olacak şekilde ısı, nem oranı vb. şartların uygunluğunu sağlayacak her türlü tedbiri almak,
ç)  Kişiselleştirme merkezinin ihtiyaç duyacağı boş pasaport, sürücü belgesi ve sarf malzemesinin tedarik planlamasını yapmak, ödenek ihtiyacını belirlemek ve talep etmek,
d) Yıllık ihtiyaca göre tedarik süreçlerini başlatmak ve yönetmek,
e)  Günlü olarak kişiselleştirilecek olan boş pasaport ve sürücü belgelerini ilgili kişiselleştirme operatörlerine sistem üzerinden sayarak teslim etmek,
f)  Kişiselleştirme esnasında kullanılacak olan sarf malzemelerini (Boş pasaport, sürücü belgesi, zarf vb.) ihtiyaca göre kullanıcısına teslim etmek,
g)  Gün içinde kişiselleştirilemeyen veya hatalı kişiselleştirilen pasaport ve sürücü belgelerini teslim almak ve hatalı olarak kişiselleştirilen ya da kişiselleştirilemeyen pasaport ve sürücü belgelerini imha sistemine kayıt etmek ve imha sürecini usulüne uygun olarak yürütmek,
ğ)   Kişiselleştirilen pasaport ve sürücü belgelerinin kişiye güvenli olarak teslim edilmesine kadar geçen iş akışlarını PTT ve nüfus müdürlükleri ile birlikte koordine etmek.