NLB Health Check OK
1-Kimlik kartı randevusu nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır. 

2-Kimlik Kartı Başvurusu nereye yapılır?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. 

3-Randevu almadan kimlik kartı müracaatı yapabilir miyim?

Genel Müdürlük https://randevu.nvi.gov.tr web portalı ya da Alo199 Çağrı Merkezi dışında randevusuz olarak da yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı müracaatı yapılabilir. 

4-Kimlik kartı başvurusu için neler gereklidir?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

5-Kimlik Kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

6-Kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik fotoğraf gereklidir?

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.  

7-Kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik veri ve imza alınır?

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi ve imzası alınır. Kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu esastır.

8-Kimlik kartının düzenlenme nedenleri nelerdir?

Kimlik kartı "doğum", "değiştirme" veya "kayıp" nedeniyle düzenlenir.  

9-Başvuru yaptığım kimlik kartımın hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Alo199 Çağrı Merkezinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz. 

10-Yeni doğan çocuğuma nasıl kimlik kartı alabilirim?

Doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve kimlik kartı başvuru esnasında beyan edilen adrese gönderilir.  İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.

11-Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?

Herhangi bir yolla Türk vatandaşlığının kazanılması hâlinde yapılan kimlik kartı müracaatlarında, kimlik kartı doğum nedeniyle düzenlenir. Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı ve kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge istenir.  

12-Kimlik kartı üzerinde bulunan elektronik yonga'da hangi bilgiler bulunur?

Nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

13-Nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde neden yok?

Kişilerin nüfus olayları ile ilgili yapılan işlemler anlık olarak KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemini kullanan kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığından ve kurum ve kuruluşlarda T.C.kimlik numarası ile iş ve işlemler yürütüldüğünden kimlik kartı yüzeyinde nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

14-Kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. 

15-Kimlik kartı müracaatında muhtar tarafından düzenlenen talep belgesi istenecek midir?

Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile yapılan başvurularda, nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf dışında yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı veya kurum yetkilisi tarafından düzenlenen ve onaylanan talep belgesi istenmez. 

16- Kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır?

Kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik kartı düzenlenmez.
Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı taleplerinde;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayan kişinin kimliğini ispatlayıcı bir belge/kimlik ibraz edememesi ya da sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulması durumunda anne, baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı yeterli sayılır.

c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmi belge ile başvuruları alınır.

d) (a), (b) ve (c) kapsamında alınan başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde "Başvuran Kişinin İmzası" alanında kayıt altına alınır.

e) Sistem üzerinden yapılan kontrollerde bir kanaate ulaşılamaması, tereddüt oluşması veya kişinin kaydının uzun süredir işlem görmemiş olması halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

f) Soruşturmanın olumsuz sonuçlanması, elde edilen bilgi ve bulguların yetersiz görülmesi ya da kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa ergin kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz. 

17 - Başvuru esnasında neler yapacağım ve işlemler ne kadar sürüyor?

Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.
İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi)  alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.
Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir. 

18 - PIN şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

PIN Şifresi unutulduğunda nüfus müdürlüklerinde bulunan KİOSKLAR'dan PIN şifresi yenilenebilir. 
PIN şifresini yenilemek için kimlik kartının kişinin yanında bulunması gereklidir. 
PIN şifresini yenilemek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, PUK numarası girme metodlarından birisi kullanılabilir.
KİOSK'larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istememeli ve şifre görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

19 - PIN şifremi nasıl değiştirebilirim?

PIN Şifresini zaman zaman değiştirmek işlem güvenliği açısından yararlıdır. Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSKLAR kullanılarak PIN şifresi değiştirilebilir. 
PIN şifresini değiştirmek için kimlik kartınının kişinin yanında olması yeterlidir. 
PIN şifresini değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birisi kullanılabilir.
KİOSK'larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istememeli ve şifre görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

20 - Kimlik kartımı kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Kimlik kartı sahibi;  Kimlik kartını teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik kartında kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, kimlik kartını usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle, kimlik kartının kaybı hâlinde ise durumu çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine bildirmekle yükümlüdür. 

21 - On beş yaşından büyüklerin kimlik kartı kime teslim edilir?

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.
İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Kimlik kartı başvurusu esnasında kimlik kartını teslim alacak iki kişinin belirlenmesi istenmektedir.
On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir. 

22-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı kime teslim edilir?

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

23- On beş yaşından küçüklerin başvurusunu kim yapar?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır. 

24- On beş yaşından küçüklerin kimlik kartı kime teslim edilir?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. 

25- Kimlik kartına kan grubumu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?

Kimlik kartlarında yer alan kan grubu alanı için sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı ya da sağlık kuruluşlarından alınan kan grubunu gösterir belge ibraz edilir, daha sonraki başvurularda ise belge istenmez.

26- Geçerlilik süresi dolmadan kimlik kartı alınabilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi ancak kart veya yonga üzerinde yer alan bilgilerden herhangi birinin değişmesi,  kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle mümkündür. 

27- Yakınlarımın kimlik kartını alabilir miyim?

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. 

28- Kimlik kartımı kaybettiğimde ne yapmalıyım?

En kısa sürede bulunulan yer ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunulması gerekir. Alo 199 numaralı çağrı merkezine bilgi verilip kartın pasif duruma getirilmesini sağlamak işlem güvenliği açısından son derece önemlidir. 

29- Kimlik kartım bana nasıl ulaştırılacak?

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT  güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.
Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.

30-Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılır mı?

T.C. Kimlik kartları vize muafiyeti olan ülkelerde seyahat belgesi olarak geçerlidir. Vize muafiyeti olmayan ülkeler için geçerli bir pasaport hamili olunması gerekmektedir.

31- Geçici Kimlik Belgesi hangi hallerde düzenlenir?

Kimlik kartı başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni kart teslim alınıncaya kadar kimliği ispata yarayacak  geçici kimlik belgesi düzenlenir. Ancak, geçici kimlik belgesinin alınması durumunda mevcut nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı ya da daha önce alınmış geçici kimlik belgesi hukuken geçersiz hale gelmektedir.

32-Geçici Kimlik Belgesi nerelerde geçerlidir?

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.
Bu belge ile işlem yapılmadan önce işlem yapacak kurumlar tarafından belgenin geçerliliği Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kontrol edilir.   

33-Geçici Kimlik Belgesi, Seyahat Belgesi olarak kullanılabilir mi?

Kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerle yapılan anlaşmalarda geçici kimlik belgesi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından Geçici Kimlik Belgesi, Seyahat Belgesi olarak kullanılmamaktadır.

34-Yurt içinde başvurusu yapılan kimlik kartları yurt dışı adresine teslim edilir mi?

Yurt içinde yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları sadece yurt içindeki adreslere teslim edilir, yurt dışına gönderilmez. 

35-Biyometrik veri ne demektir?

Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve el ayasından elde edilen kişiye özgü verilerdir. 

36-Beyan edilen adrese teslim edilemeyen kimlik kartlarına ne olur?

Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese (2 kez adreste bulunamama nedeniyle) teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir. 

37-Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartlarını  nereye teslim etmeliyiz?

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe gönderilir. Nüfus müdürlükleri veya dış temsilcilikler, yeni bir kimlik kartı alınmamış ya da yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmamış ise kimlik doğrulaması yapmak suretiyle kimlik kartının ilgilisine teslim edilmesini sağlar. Kimlik kartı sahibi tarafından yeni bir kimlik kartı alınması hâlinde ise usul ve esaslara göre imha işlemi yapılır.  

38-Kimlik kartı başvurusunu herhangi bir nüfus müdürlüğünden yapabilir miyim?

Kimlik kartı "doğum", "değiştirme" veya "kayıp" nedeniyle düzenmekte olup, bulunduğunuz en yakın nüfus müdürlüğüne giderek gerekli belgeler ile birlikte kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz. 

39-Kimlik kartlarımın üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme yapabilir mi?

Kimlik kartları üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Tahrifat yapıldığının tespit edilmesi hâlinde kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kimlik kartına Kanunda öngörülenler dışında kayıt ve işaret konulamaz. Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamaz. 

40-Hangi durumlarda kimlik kartı bedeli alınmaz?

Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.
Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar bedel alınmadan yenilenir.  

41-Kimlik kartımın arka yüzünde yer alan ve Seyahat Belgesi olarak kullanılan bilgilerde adım ve soyadımdaki Türkçe yazılan harfler farklı yazılmış, neden? Bu bir yazım veya baskı hatası mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, vize muafiyeti olan ülkelerde geçerli olmak üzere seyahat belgesi olarak da kullanıldığından, kartın arka yüzünde yer alan bilgiler Uluslararası ICAO DOC 9303 standartlarına göre basılmıştır. Bu standarda göre Türkçe yazılan 'Ö' harfi 'OE' veya O olarak örneğin; Ömer (OEMER olarak yada OMER olarak) 'Ü' harfi 'UE' yada 'UXX' ,yada 'U' olarak örneğin ; Ünal (UENAL yada UXXNAL yada UNAL olarak) basılmaktadır.
Kimlik kartının arka yüzünde yer alan bu bilgiler hatalı basım yada yanlışlıktan kaynaklanmamakta olup, Uluslararası ICOA DOC 9303 standartlarına göre sistem tarafından otomatik olarak kodlanmaktadır.

42- Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanı bedeli ne kadardır? 

Maliye Bakanlığınca 2018 yılında kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37,00 TL., uluslararası aile cüzdanı  için 98,50 TL değerli kağıt bedeli alınmaktadır.