NLB Health Check OK
 • ​​​Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve ilçe birimlerinde nüfus işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve merkezi veritabanının oluşturulması,
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının verilmesi,
 • Kolay taşınabilir,kolay taklit edilemez çağdaş nüfus kimlik kartlarının verilmesi,
 •  Nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sağlıklı alınması,
 • Kamu kuruluşlarına ve vatandaşa elektronik ortamda bilgi hizmetinin verilmesi.​
​Bu kapsamdaki hedeflerimiz şunlardır;
 1. Nüfus kütükleri üzerinde tam bir denetim kurmak ve nüfus kütüklerini güvenilir belgeler haline getirerek hizmette sürat ve verimlilik sağlamak.
 2. Merkezde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu yoldan nüfus kütüklerindeki bilgileri kamu hizmetleri açısından değerlendirmek.
 3. Nüfus kütüklerindeki bilgileri istatistik verileri olarak değerlendirerek, nüfus ve aile istatistiklerini elde etmek.
 4. Her vatandaşa bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vermek suretiyle isim benzerliğinden dolayı ortaya çıkan aksaklıkları gidermek ve kamu kuruluşları arasındaki bilgi alışverişini hızlandırmak.
 5. Mevcut nüfus cüzdanlarını dünya standartlarına uygun şekilde kart şeklinde nüfus cüzdanlarına dönüştürmek.​
 • ​​​Nüfus İdareleri yönünden,
 • Vatandaşa verilen hizmetler yönünden,
 • Diğer Kamu Kuruluşlarına verilen hizmetler yönünden:
 • Askerlik yönünden;Askerlik çağına gelen kişilerin listeleri sağlıklı ve hızlı MERNİS veri tabanından alınarak askere alma ve asker kaçaklarının takibi kolaylaşabilecektir. Ayrıca, yaş gruplarına göre erkek nüfus bilgilerini MERNİS veri tabanından elde ederek, ileriki yıllardaki asker ihtiyacını daha doğru planlayabileceklerdir.
 • Sağlık yönünden; Her vatandaş için sağlık kuruluşlarında açılan dosyalar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası esasına göre açılacağından, kişinin birden fazla sağlık dosyası olmayacak ve sağlık bilgilerinin birleştirilmesi kolaylaşabilecektir.
 • Eğitim yönünden;Eğitim ile ilgili bayan-erkek her türlü istatistiki bilgiler alınabileceğinden, eğitimle ilgili planlamalar ve politikalar daha sağlıklı bir biçimde belirlenebilecektir.
 • Sosyal Güvenlik yönünden;Vatandaş, Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-kur’lu olduğunda, tek numara taşıyacağından bunların takibi ve birbirlerine geçişlerinde ve hizmetlerinin birleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. Sosyal Sigorta kurumları MERNİS veri tabanına bağlanarak, elektronik ortamda kişiye ilişkin bilgileri hızlı ve sağlıklı alabilecek, kişilere ilişkin bilgi eksikliğinden dolayı vatandaşın mağduriyeti önlenebilecek, kurumlar arası yazışmalar azalabilecektir.
 • Adalet yönünden;Davaların mahkemelerde görülmesi sırasında yapılan kimlik tespitleri MERNİS veri tabanından alınabilecek, böylelikle davaların daha hızlı bir şekilde görülmesi sağlanabilecektir.​