NLB Health Check OK
​Genel Müdürlüğü'müzde 5 bilgisayar laboratuarı kuruldu. Bu tarihten itibaren bu 5 derslikte 280 dönemde 6500 ilçe personeli eğitime tabii tutuldu. 2002 yılında 2000 personelin eğitimi planlanmıştır.​
 • ​​​​5 Mayıs 1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile MERNİS projesi fikri doğdu.
 • 1976 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından projelendirildi.
 • 1980 yılında proje,Ortadoğu Teknik Üniversite'sine (ODTÜ) ihale edildi.
 • 1982 yılında projeyi uygulama çalışmaları başladı
 • 1982-1996 yılları arasında proje çalışmalarına devam edildi.
 • 1996 yılında Dünya Bankası MERNİS projesini özelleştirme ve Sosyal Güvenlik Ağı (PIAL) kapsamına aldı ve proje fizibilite çalışması yapıldı.
 • 1997 yılında yürürlüğe giren 4300 sayılı kanunla sağlanan ödeneğin kullanılması ile MERNİS projesi hız kazandı.
 • MERNİS projesi yönetim şeması oluşturuldu.
 • 1997 yılında Dünya bankası MERNİS projesine kaynak aktardı.
 • 1997-1999 yılları arasında Genel Müdürlük ve 923 ilçe nüfus müdürlüğünün altyapısı tamamlanarak bilgisayar sistemleri kuruldu.
 • Genel Müdürlük ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan Sunucu ve Kişisel Bilgisayarlara İşletim Sistemleri ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri kuruldu.
 • 1997-1999 yılları arasında nüfus kayıtları bilgisayar ortamına aktarıldı.
 • 1998 yılında ilçe nüfus müdürlüklerine destek vermek amacıyla Acil Destek Merkezi(call center) kuruldu.
 • 1998-2000 yılları arasında MERNİS uygulama yazılımları gerçekleştirildi.
 • 1997-2002 tarihleri arasında 6500 personele bilgisayar teknolojileri konusunda eğitim verildi.
 • 28 Ekim 2000 tarihindeTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası tüm nüfus kayıtlarına verildi.
 • Eylül 2000 tarihinde merkezi sunucu sistemi,depolama sistemi ve yedekleme sistemleri satın alınarak 16 Kasım 2000 tarihinde hizmete açıldı.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara T.C. Kimlik Numarasını yaygınlaştırmak amacıyla Nüfus Bilgi Bankası kuruldu.
 • 13 Aralık 2001 tarihinde ilçe nüfus idarelerinin merkezle on-line çalışmasını sağlamak amacıyla nüfus idarelerinin iletişim alt yapısının kurulması ve online-uygulaması ihalesi yapıldı.
 • 18 Mart 2002 tarihinden itibaren online uygulama Ankara ve Kırıkkale iline bağlı ilçelerde pilot uygulama olarak başlanarak, 2002 yılı sonu itibariyle projenin bitirilmesi hedeflendi.
 • Kasım 2002 sonu itibariyle MERNİS veri tabanı kurulmuş ve MERNİS sistemin online olarak çalışması sağlanmıştır.​
​Dünya Bankası MERNİS projesine özelleştirme ve Sosyal Güvenlik Ağı (PİAL) kapsamında 5.5 milyon dolar kredi aktardı. Aktarılan bu kaynağın 3.5 milyon doları kullanılarak, İlçelerin bilgisayar donanımlarının bir kısmı satın alındı, Sistem Mühendisliği ihalesi yapıldı.
Proje sorumluluğu Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmekte olup, ayrıca Genel Müdürümüzün başkanlığında yürütme komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığının koordinasyonunda projenin her aşaması için teknik destek birimleri oluşturularak, projenin sağlıklı ve hızlı yürütülmesi sağlanmıştır.

​1997-1999 tarihleri arasında veri girişi çalışmaları yapılmıştır. Nüfus İdaresi'nde yapılan çalışmalar sonucu 122.145.860 kişi kayıdı (sağ ve ölü) bilgisayar ortamına aktarıldı.​
​1998 yılı Haziran ayında Nüfus müdürlüklerinin veri girişi, sistem yönetimi, bilgisayar kullanımı ve uygulama yazılımlarında karşılaştıkları sorunların telefon ve bilgisayar aracılığı ile çözümünü sağlamak amacıyla Acil Destek Merkezi kuruldu.​
MERNİS Uygulama Yazılımları için;
Sistem Gereksinimleri(Analiz) Raporu hazırlandı. Sistem Tasarım Raporları hazırlandı. Geliştirilen MERNİS yazılımı(programı) 8 pilot ilçede uygulanmak üzere 1 Mart 2000 tarihinde tamamlandı. MERNİS Uygulama Yazılımının 923 ilçe Nüfus Müdürlüklerine yaygınlaştırılması Nisan 2000 /Ekim 2000 tarihleri arasında gerçekleştirildi. MERNİS Uygulama Yazılımları, gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde Ocak 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında yenilenmiştir. Böylece, nüfus işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ile vatandaşa daha hızlı hizmet verilmesi gerçekleştirilmiştir.(Kayıt örneği 20 gün, 1 hafta, 4,5 dk, 55 sn.)
​Merkezi Veri Tabanı Sunucu Sistemi ile birlikte Veri depolama ve yedekleme Alt Sistemleri satın alındı.

PC - SUNUCU:
1997-2000 toplam PC ve yan donanımları:5105 adet  
İlçe sunucu sistemleri ve yan donanımları: 923 nokta
Genel Müdürlük destek sunucu sistemleri:63 adet
 Merkezi veri tabanı sunucu sistemi(ana bilgisayar):1 adet

 MERNİS İLETİŞİM ALT YAPISI
Geniş alan ağ cihazları:923 nokta
Yerel alan ağ cihazları ve alt yapısı:923 nokta
Genel Müdürlük geniş alan ağ cihazları ve alt yapısı:1 adet

Merkezi Veri Tabanı Sunucu Sistemi 16 Kasım 2000 tarihinde kullanıma açıldı. Nüfus Bilgi Bankası oluşturuldu.​
 • ​​Mart 2000 tarihinde komisyon kurularak ön analiz çalışmaları başladı.
 • Konu ile ilgili teknolojik kaynak taraması yapıldı. Türk Telekom alt yapısı incelendi.
 • Sektör firmalarından çözüm önerileri alındı. Taslak MERNİS iletişim mimarisi oluşturuldu.
 • Projeye kaynak sağlanması için gerekli girişimler gerçekleştirildi.
 • Şubat-Haziran 2001 tarihlerinde teknik şartname hazırlandı.
 • 2001 ekonomik krizi ile birlikte proje revize edildi.
 • 21 Ağustos 2001 tarihinde Türk Telekom A.Ş. ile protokol imzalandı.
 • 13 Aralık 2001 tarihinde ihale gerçekleştirildi.
 • 25 Aralık 2001 tarihinde konsorsiyum ile sözleşme imzalanarak projeye başlanıldı.
 • 1-30 Nisan 2002 tarihleri arasında Ankara ve Kırıkkale illerine bağlı 33 ilçe nüfus müdürlüklerinde on-line pilot çalışması başlatıldı.        ​