NLB Health Check OK

Nüfus  aile kütüklerini, vukuat defterlerini ve dayanak belgelerini kapsayan yaklaşık 268 milyon sayfadan oluşan arşivlik malzemenin, teknik kapasitesi yüksek tarayıcılarla taranarak elektronik ortama aktarılmasına yönelik  Dijital Arşiv Projesi (DAP) çalışmaları, 2009 yılının son çeyreğinde  hizmete giren 3000 m2 üzerine kurulu yaklaşık 15.000 m2 alana sahip   modern arşiv binamızda yürütülmektedir.

Arşiv hizmet binasında; kağıt ortamındaki eski nüfus aile kütüğü, vukuat defterleri ve dayanak belgelerinden oluşan arşivlik malzemeler muhafaza edilmektedir.

Nüfus aile kütüklerine tescil edilen her vatandaşımız, vatandaşlık hakları ve yükümlülükleri sürecini bu kayıtlarla ilişkili olarak gerçekleştirmektedir. Doğumla başlayan nüfus hizmetinin, ölümden sonra da eş/  çocuk/ diğer aile bireyleri ve sonraki nesillerin de ihtiyacı doğrultusunda süren bir hizmet olması nüfus arşivine «yaşayan arşiv» olma özelliği kazandırmaktadır.

09.11.2017 tarihinde başlatılan Dijital Arşiv Projesi ile;

*

      Belgelerin fiziki kullanımından kaynaklanan yıpranmanın ve yok olmanın önüne geçilmesi, böylece belgelerin yok olmasından doğacak kurumsal sorumlulukların ve hak mahrumiyetlerinin önlenmesi,

*

      Vatandaşlardan, Mahkemelerden ve diğer kurumlardan gelen taleplere daha hızlı cevap verilecek bir yapının kurulması,

*

      Arşivlenmiş olan kağıt ortamındaki belgelere ulaşılması, arşivden çıkarılarak çoğaltılması ve tekrar arşivlenmesi gibi  iş akışından doğan zaman ve iş gücü kaybının önlenmesi ,

*

      Kağıt ortamındaki belgelerin kurumsal fonksiyonlara uygun olarak sayısal ortamda indekslenmesi,

*

      MERNİS gibi diğer e-devlet projeleriyle birlikte çalışabilirliğine imkan tanıyan alt yapının oluşturulması  amaçlanmıştır.