NLB Health Check OK

Haberler ve Duyurular

Yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi amacıyla; MERNİS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867.886 vatandaşımıza kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.

Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlarımız, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunmaları,
adres kaydı güncel olan vatandaşlarımızın ise bu bildirimi dikkate almamaları rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adres kaydı olmayan 363.555 vatandaşımıza "ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde kamuoyu bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur.

Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak 2019 tarihi saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

Vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen yerleşim yeri adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezi veri tabanında tutulmaktadır. Bu veriler, seçmen askı listelerinin oluşturulması, okul kaydı, tebligatların gönderimi gibi pek çok kamu hizmetinin yürütülebilmesi için kanunlar dâhilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmaktadır.

​Merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde “yerleşim yeri adres kaydı” olmayan 363.555 vatandaşımızın olduğu tespit edilmiş, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir.

​Bu itibarla, gerek seçimlerde gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185.690 vatandaşımıza “ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları” yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.

Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacaktır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
​Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2019 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan Nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
Duyuru: Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığını Kazanma Şartları değişmiş olup detaylı bilgiye aşağıdaki belgelerden ulaşılabilir.

Announcement: The conditions for foreign investors to acquire Turkish Citizenship have changed and detailed information can be found in the following documents.

Ankündigung: Für ausländische Investoren haben sich die Bedingungen für den Erwerb der Türkischen Staatsangehörigkeit geändert. Detaillierte Informationen können aus den folgenden Dokumenten entnommen werden.

Annonce: Les conditions d’acquisition de la nationalité Turque par les investisseurs étranger étant modifiée, plus d’informations sont accessibles sur les documents suivants


Kendisi hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilenlerin pasaportlarındaki șerhler 25.07.2018 tarihinde kaldırılmasına rağmen, bazı basın yayın organlarında, şerhlerin kaldırılmadığı yönünde ısrarla gerçeğe aykırı haberler yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren  yayınlar nedeniyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak așağıdaki açıklamanın yapılmasına  gerek duyulmuștur:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında; Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kendisi hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde,  eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155.350 kişinin pasaportlarındaki șerhler 25.07.2018 tarihinde kaldırmıştır.

Ancak bahse konu dıșında, devam eden davalarda verilen yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler ise devam etmektedir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.​
7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURU SÜRELERİ
27 AĞUSTOS 2018
PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47 nci maddesinde “(1) Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir. (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır.” ve Geçici 1 inci maddesinde “(1) Kurumlar ve tüzel kişiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar.” hükümleri yer almıştır.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alındığından, kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilmesi zorunludur.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
Bazı basın yayın organlarında 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24.06.2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde çıkan haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur;
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu,

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, İstanbul Gençlik Festivalinde açmış olduğumuz standımıza teşrif ettiler.

Fotoğraflara ulaşmak için tıklayınız...​
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan T.C. Kimlik Kartı Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız...​

​Kamu Spotu: Kimlik-Pasaport-Sürücü Belgesi Randevu Sistemi (3'ü Bir Yerde)


Kamu Spotunu İzlemek için tıklayınız...

​02.04.2018 tarihinde itibaren Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Bu Pasaportlara ilişkin ibraz edilmesi gereken talep formlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Yeni talep formlarımızda "Fotoğraf Alanı" bulunmamaktadır.

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formuna,
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formuna,
Protokol (Pasaport Bilgileri) Belgesi İstem Dilekçesine ve
Pasaport Talep Formları Doldurma Videolarına buradan ulaşabilirsiniz...
VATANDAŞLIKTAN KAÇIŞ HABERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bazı basın yayın organlarında bir milletvekilimizin Türk vatandaşlığına kabul edilen ve Türk vatandaşlığından çıkan kişi sayılarına ilişkin bilgi edinme talebine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'müz tarafından verilen  bilgiler "Vatandaşlıktan Kaçış" algısı oluşturacak şekilde haberle servis edilmiş olup, kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır.  

Söz konusu haber ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına  gerek duyulmuştur:

Başta Almanya ve Avusturya olmak üzere çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerdeki haklardan tam olarak yararlanabilmek için Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmektedirler.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler talep etmeleri halinde yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler.

Ayrıca doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler ve altsoyları Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilmekte olup Kanunda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler.

2012 yılında 38.864, 2013 yılında 35.262, 2014 yılında 28.940, 2015 yılında 27.782 ve 2016 yılında 24.545 kişi çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş, 2012 yılında 1.564, 2013 yılında 1.469, 2014 yılında 1.546, 2015 yılında 1.207 ve 2016 yılında 2.565 kişi yeniden Türk vatandaşlığını kazanmıştır. 

2012-2016 yılları arasındaki dönem incelendiğinde; çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi sayısında azalma olduğu, yeniden Türk vatandaşlığını kazanan kişi sayısında ise artış olduğu tespit edilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  03.11.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yü​rürlüğe girdi.

3 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 12'nci maddesinin (b) bendine göre istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanılması konusunda yapılan değişiklik ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinde Bakanlar Kurulunun 12/12/2016 tarihli ve 2016/9601 sayılı ve 13/03/2017 tarihli ve 2017/10008 sayılı kararları ile yapılan yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ön başvuru formu hazırlanmış olup, Dışişleri Bakanlığı, Valilikler ve Yetkili Bakanlık/Kurumlara(*) iletilmiştir. 

Buna göre;

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12'nci maddesinin (b) bendi kapsamında istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunacak yabancının;
  • Turkuaz Kart sahibi olması ya da 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izninin bulunması,
  • Ön Başvuru Formunu eksiksiz doldurmuş olması,
  • Talep edilen maddede yazılı hususların gerçekleştiğini kanıtlayacak belgeleri ön başvuru formuna eklemesi
ve Valilikler (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri), dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğümüze, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile başvuru sahibinin vekili tarafından başvuruda bulunması halinde;

Başvuru makamlarınca ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, ön başvuru formu ve ekindeki belgeler Genel Müdürlüğümüze e-Vatandaşlık Sistemine giriş yapılmadan Genel Müdürlüğümüze iletilir.

Genel Müdürlüğümüzce ön başvuru formu ve ekindeki belgeler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma(*) gönderilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca(*) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartların yerine getirilip getirilmediği tespit edilir. Sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca(*) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten, Kanunun 12'nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir.

İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli işlemler yapılarak millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Başvuru sonucu il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir. 

Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 31'inci maddesi uyarınca iptal edilmesi için gerekli iş ve işlemler yapılır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 

* Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek bakanlık/kurumu ifade eder.​​İsim denklik belgesi işlemleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 75'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmektedir. 

2012 yılından günümüze kadar yürütülen isim denklik belgesi işlemleri ve Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem alt yapısı birlikte değerlendirilerek, isim denklik belgesi işlemlerinin e-Vatandaşlık Sistemi ve MERNİS'de yapılan yazılım geliştirme çalışmaları ile elektronik ortama taşınması amaçlanmış, yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanarak 20/01/2017-01/03/2017 tarihleri arasında Bursa iline bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde pilot uygulama yapılmıştır. 

İsim denklik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, Genel Müdürlüğümüze yapılan isim denklik belgesi başvurularının yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılması, isim denklik belgesinin MERNİS üzerinden düzenlenmesi ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra ilgililerine teslim edilmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.​

Bu nedenle;
  • 24/04/2017 tarihinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaşan isim denklik belgesi taleplerinin sisteme girişi yapılarak, ilgililerin yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne elektronik ortamda iletileceği,
  • 24/04/2017 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze yapılan isim denklik belgesi talepleri kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımızın isim denklik belgesi başvurularını ilçe nüfus müdürlüklerine yapmaları,
     
  • 24/04/2017 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve önceki soyad bilgilerini gösterir isim denklik belgesinin MERNİS üzerinden ilçe nüfus müdürlüklerince düzenleneceği,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
​Nüfus idarelerince tutulan nüfus kütüklerinde kişilerin kimliğine ilişkin “adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfus olaylarına ilişkin bilgiler” ile kişinin kaydına ulaşılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve kayıtlı olduğu yere ilişkin il, ilçe, köy, mahalle, cilt, hane gibi bilgiler yer almaktadır. 

Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)” uygulamaya konulmuştur. 

MERNIS ile; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bir bilgi bankası oluşturularak, nüfus kütükleri üzerinde tam anlamıyla hukuki ve teknik açıdan denetim sağlanmıştır. 

MERNIS kapsamında Vatandaşlarımıza verilen T.C. Kimlik Numarası, kimliği belirleyen tek ve değiştirilemez bir numaradır. T.C. kimlik numarası uygulaması ile mükerrer kayıt yaratılmasının her alanda tamamen önüne geçilmiştir. 


Devamını okumak için buraya​ tıklayın.

​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) yaygınlaştırma projesi kapsamında; doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin kimliğini ispata yarayacak olan Geçici Kimlik Belgesinin Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden paylaşılmasına imkan sağlayan TCKK Geçici Kimlik Servisi kullanımınıza açılmıştır. Servisin davranış biçimine ilişkin bilgiye idari kullanıcınız kullanıcı adı ve şifresi ile https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/Basvuru/ServisBilgi.aspx web adresinden giriş yaparak ulaşabilir.