NLB Health Check OK

Haberler ve Duyurular

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılısı yapılan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girecek adaylara ait liste ektedir.

Mülakat Adresi: T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
İnönü Bulv. No:4/A Kat:2 Bakanlıklar/ANKARA   

EK:   Yazılı Sınavı Kazananlara Ait Liste
Duyuru: Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığını Kazanma Şartları değişmiş olup detaylı bilgiye aşağıdaki belgelerden ulaşılabilir.

Announcement: The conditions for foreign investors to acquire Turkish Citizenship have changed and detailed information can be found in the following documents.

Ankündigung: Für ausländische Investoren haben sich die Bedingungen für den Erwerb der Türkischen Staatsangehörigkeit geändert. Detaillierte Informationen können aus den folgenden Dokumenten entnommen werden.

Annonce: Les conditions d’acquisition de la nationalité Turque par les investisseurs étranger étant modifiée, plus d’informations sont accessibles sur les documents suivants


Kendisi hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilenlerin pasaportlarındaki șerhler 25.07.2018 tarihinde kaldırılmasına rağmen, bazı basın yayın organlarında, şerhlerin kaldırılmadığı yönünde ısrarla gerçeğe aykırı haberler yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren  yayınlar nedeniyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak așağıdaki açıklamanın yapılmasına  gerek duyulmuștur:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında; Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kendisi hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde,  eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155.350 kişinin pasaportlarındaki șerhler 25.07.2018 tarihinde kaldırmıştır.

Ancak bahse konu dıșında, devam eden davalarda verilen yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler ise devam etmektedir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.​
7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURU SÜRELERİ
27 AĞUSTOS 2018
PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.


​Bakanlığımız taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır. İlana ulaşmak için tıklayınız.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47 nci maddesinde “(1) Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir. (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır.” ve Geçici 1 inci maddesinde “(1) Kurumlar ve tüzel kişiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar.” hükümleri yer almıştır.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alındığından, kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilmesi zorunludur.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
Bazı basın yayın organlarında 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24.06.2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde çıkan haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur;
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu,

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, İstanbul Gençlik Festivalinde açmış olduğumuz standımıza teşrif ettiler.

Fotoğraflara ulaşmak için tıklayınız...​
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan T.C. Kimlik Kartı Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız...​

​Kamu Spotu: Kimlik-Pasaport-Sürücü Belgesi Randevu Sistemi (3'ü Bir Yerde)


Kamu Spotunu İzlemek için tıklayınız...

​02.04.2018 tarihinde itibaren Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Bu Pasaportlara ilişkin ibraz edilmesi gereken talep formlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Yeni talep formlarımızda "Fotoğraf Alanı" bulunmamaktadır.

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formuna,
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formuna,
Protokol (Pasaport Bilgileri) Belgesi İstem Dilekçesine ve
Pasaport Talep Formları Doldurma Videolarına buradan ulaşabilirsiniz...
VATANDAŞLIKTAN KAÇIŞ HABERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bazı basın yayın organlarında bir milletvekilimizin Türk vatandaşlığına kabul edilen ve Türk vatandaşlığından çıkan kişi sayılarına ilişkin bilgi edinme talebine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'müz tarafından verilen  bilgiler "Vatandaşlıktan Kaçış" algısı oluşturacak şekilde haberle servis edilmiş olup, kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır.  

Söz konusu haber ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına  gerek duyulmuştur:

Başta Almanya ve Avusturya olmak üzere çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerdeki haklardan tam olarak yararlanabilmek için Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmektedirler.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler talep etmeleri halinde yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler.

Ayrıca doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler ve altsoyları Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilmekte olup Kanunda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler.

2012 yılında 38.864, 2013 yılında 35.262, 2014 yılında 28.940, 2015 yılında 27.782 ve 2016 yılında 24.545 kişi çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş, 2012 yılında 1.564, 2013 yılında 1.469, 2014 yılında 1.546, 2015 yılında 1.207 ve 2016 yılında 2.565 kişi yeniden Türk vatandaşlığını kazanmıştır. 

2012-2016 yılları arasındaki dönem incelendiğinde; çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi sayısında azalma olduğu, yeniden Türk vatandaşlığını kazanan kişi sayısında ise artış olduğu tespit edilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
14.02.2018 tarihinde saat 23:00 dan itibaren E-Devlet üzerinden sunduğumuz Alt-Üst Soy Sorgulama Hizmetinden son 24 saat içinde 5.032.288 adet istek cevaplanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.


​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde Kimlik Kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan Kimlik Kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, Kimlik Kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemlerle Nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar izdihama neden olmaktadır.

Kimlik Kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle "Değerli Kağıtlar" değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenlememizin bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  03.11.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yü​rürlüğe girdi.

3 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.
​Sayın Bakanımız Süleyman SOYLU'nun başkanlığında Genel Müdürlüğümüzde gerçekleşen Birim Amirleri Toplantısı'na müteakip, Sayın Bakanımız kimlik üretim süreci ile pasaport ve sürücü belgelerinin devir alınması hazırlıklarını yerinde inceledi.

​16-18 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) İkinci Ulusal Kayıt Teşkilatları Toplantısı’na Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkiye katılmıştır. 

Ülkemizin ev sahipliğini üstlendiği, Açılışını İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet ERSOY’un ve Başkanlığını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Sayın Sinan GÜNER’in gerçekleştirmiş olduğu, EİT 2. Ulusal Nüfus Kayıt Teşkilatları Başkanları Toplantısı'nda,  medeni halin kaydedilmesi ve en iyi e-devlet uygulamaları, EİT Nüfus Kayıt Teşkilatları arasındaki teknoloji ve eğitim işbirliği, coğrafi bilgi sistemlerine dair en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, dijital/elektronik kimlik kartlarına dair en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, iş sürekliliği (Afet Merkezi), Pasaport ve Sürücü Belgeleri Projesi, Dijital Arşiv Projesi konuları ele alınmıştır. 

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU' nun ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Sayın Sinan GÜNER' in katılımlarıyla gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi' ndeki İçişleri Komisyonunda Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.​

30.09.2017 tarihinde "BU KİMLİKLER İPTAL EDİLSİN" manşetiyle basına yansıyan "İstisnai Vatandaşlıkla ilgili" haber üzerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:        

2011-2016 yılları arasında 7.827 Suriyeli ve 1.587 Irak uyruklu Türk vatandaşlığını kazanmıştır.

Suriye uyrukluların büyük çoğunluğu anne ve/veya babası Türk vatandaşı olup da on sekiz yaşına kadar nüfus kütüklerine kaydedilmeyen soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığını kazanan kişiler olup, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek hallerinin bulunmadığı tespit edilen ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin sayısı ise 514 tür.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek hallerinin bulunmadığı tespit edilen ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan Irak uyrukların sayısı ise 179 dur.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

​​22.09.2017 tarihinde basına yansıyan “Çipli Kimlik Kartında Büyük Hata” haberi üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:
​​Diyarbakır Yenişehir’de meydana gelen olayda Nezahat Barutçuoğlu’nun kimlik kartı başvurusu olmamasına rağmen kimlik kartı basılması ile ilgili yapılan ilk incelemede, sıralama kaymasına bağlı teknik ve sehven yapılan bir işlem olduğu değerlendirilmiştir. Sehven, hatalı yazılan bu kimlik kartı 21.09.2017’de Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğümüz tarafından iptal edilmiştir. 
Bugüne kadar 11 milyon 62 bin 312 adet çipli kimlik kart basılmış olup, şimdiye kadar sadece 20 adet kartta bu şekilde hata tespit edilmiştir.
Yapılan teknik hata ve yanlışlıkla ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.  


KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.


​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun değişik 12'nci maddesinin (b) bendine göre istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanılması konusunda yapılan değişiklik ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinde Bakanlar Kurulunun 12/12/2016 tarihli ve 2016/9601 sayılı ve 13/03/2017 tarihli ve 2017/10008 sayılı kararları ile yapılan yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ön başvuru formu hazırlanmış olup, Dışişleri Bakanlığı, Valilikler ve Yetkili Bakanlık/Kurumlara(*) iletilmiştir. 

Buna göre;

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12'nci maddesinin (b) bendi kapsamında istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunacak yabancının;
  • Turkuaz Kart sahibi olması ya da 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izninin bulunması,
  • Ön Başvuru Formunu eksiksiz doldurmuş olması,
  • Talep edilen maddede yazılı hususların gerçekleştiğini kanıtlayacak belgeleri ön başvuru formuna eklemesi
ve Valilikler (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri), dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğümüze, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile başvuru sahibinin vekili tarafından başvuruda bulunması halinde;

Başvuru makamlarınca ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, ön başvuru formu ve ekindeki belgeler Genel Müdürlüğümüze e-Vatandaşlık Sistemine giriş yapılmadan Genel Müdürlüğümüze iletilir.

Genel Müdürlüğümüzce ön başvuru formu ve ekindeki belgeler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma(*) gönderilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca(*) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartların yerine getirilip getirilmediği tespit edilir. Sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca(*) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten, Kanunun 12'nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir.

İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli işlemler yapılarak millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Başvuru sonucu il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir. 

Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 31'inci maddesi uyarınca iptal edilmesi için gerekli iş ve işlemler yapılır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 

* Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek bakanlık/kurumu ifade eder.​​İsim denklik belgesi işlemleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 75'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmektedir. 

2012 yılından günümüze kadar yürütülen isim denklik belgesi işlemleri ve Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem alt yapısı birlikte değerlendirilerek, isim denklik belgesi işlemlerinin e-Vatandaşlık Sistemi ve MERNİS'de yapılan yazılım geliştirme çalışmaları ile elektronik ortama taşınması amaçlanmış, yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanarak 20/01/2017-01/03/2017 tarihleri arasında Bursa iline bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde pilot uygulama yapılmıştır. 

İsim denklik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, Genel Müdürlüğümüze yapılan isim denklik belgesi başvurularının yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüklerine yapılması, isim denklik belgesinin MERNİS üzerinden düzenlenmesi ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra ilgililerine teslim edilmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.​

Bu nedenle;
  • 24/04/2017 tarihinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaşan isim denklik belgesi taleplerinin sisteme girişi yapılarak, ilgililerin yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne elektronik ortamda iletileceği,
  • 24/04/2017 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze yapılan isim denklik belgesi talepleri kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımızın isim denklik belgesi başvurularını ilçe nüfus müdürlüklerine yapmaları,
     
  • 24/04/2017 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve önceki soyad bilgilerini gösterir isim denklik belgesinin MERNİS üzerinden ilçe nüfus müdürlüklerince düzenleneceği,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Genel Müdürlüğümüz tarafından Kimlik Kartı uygulaması kapsamında,

1.  Geçici Kimlik Belgesinin kapsamı genişletilmiş ve “  belgenin kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olması” sağlanmıştır.

2.  Yükseköğretim Geçiş Sınavına(YGS) girecek olan 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının ”öncelikli “olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu anlamda öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığının bilinmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DUYURU
      ​Genel Müdürlüğümüze ve nüfus müdürlüklerine intikal eden bilgilerden "mevcut nüfus cüzdanı " nın geçerlilik ve değiştirme süresi ile ilgili olarak tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yaygınlaştırma uygulamasına ülke genelinde 02.01.2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu çalışmanın 3 ila 3,5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu itibarla kişilerin elinde varolan nüfus cüzdanları,​ değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.​
 
      Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamalarında doğum, kayıp veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar on beş gün geçerli Geçici Kimlik Belgesi düzenlenmekte ve belgenin Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğruluğu da kontrol edilebilmektedir.
 
​      Yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ve mevcut nüfus cüzdanlarının vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülmesinde geçerli olduğunun bilinmesi hususu kamuoyuna duyurulur.      
​İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında 14 Mart 2016 tarihi itibariyle Kırıkkale ilçelerinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlanmıştır.
Başvuru için yerleşim yeri adresinin veya nüfusa kayıtlı olan yerin Kırıkkale ili veya ilçeleri olması gerekmektedir.
Kimlik kartı başvuruları internetten yada çağrı merkezinden randevu alınarak yapılabileceği gibi randevusuz da ilçe nüfus müdürlüklerine yapılabilmektedir. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan (engelli, yaşlı, yatalak gibi) vatandaşların başvuruları ise Gezici Kayıt Terminalleri ile alınabilmektedir.
Randevu almak için ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresine başvurabilir, yada Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Randevu alanların ayrıca başvuru sırasında sıramatikten de sıra numarası alması gerekmektedir. Sıramatik, randevulu vatandaşlarımıza randevu saatine uygun olarak öncelik vermektedir.​
Başvuru için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenmektedir. Ayrıca başvuru sırasında kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç her kimlik kartı için 15 TL değerli kağıt ücreti tahsil edilmektedir.
Kimlik kartınızın hangi aşamada olduğunu internet üzerinden veya çağrı merkezinden takip edebilirsiniz.
Kimlik kartınız hazırlanarak, başvuru sırasında belirttiğiniz adrese PTT kargo ile teslim edilecektir.
Başvurunuz sırasında kapalı bir zarf içerisinde verilen kimlik doğrulama amacı ile kullanılacak olan PIN şifrenizi, güvenliğiniz açısından kimlik kartınızı teslim aldıktan sonra nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kimlik kartınızı kaybetmeniz halinde Alo 199 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bildirmeniz ve en kısa sürede nüfus müdürlüğüne yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

 
​Nüfus idarelerince tutulan nüfus kütüklerinde kişilerin kimliğine ilişkin “adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfus olaylarına ilişkin bilgiler” ile kişinin kaydına ulaşılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve kayıtlı olduğu yere ilişkin il, ilçe, köy, mahalle, cilt, hane gibi bilgiler yer almaktadır. 

Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)” uygulamaya konulmuştur. 

MERNIS ile; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bir bilgi bankası oluşturularak, nüfus kütükleri üzerinde tam anlamıyla hukuki ve teknik açıdan denetim sağlanmıştır. 

MERNIS kapsamında Vatandaşlarımıza verilen T.C. Kimlik Numarası, kimliği belirleyen tek ve değiştirilemez bir numaradır. T.C. kimlik numarası uygulaması ile mükerrer kayıt yaratılmasının her alanda tamamen önüne geçilmiştir. 


Devamını okumak için buraya​ tıklayın.

​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) yaygınlaştırma projesi kapsamında; doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin kimliğini ispata yarayacak olan Geçici Kimlik Belgesinin Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden paylaşılmasına imkan sağlayan TCKK Geçici Kimlik Servisi kullanımınıza açılmıştır. Servisin davranış biçimine ilişkin bilgiye idari kullanıcınız kullanıcı adı ve şifresi ile https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/Basvuru/ServisBilgi.aspx web adresinden giriş yaparak ulaşabilir.

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının 46 Nolu Eyleminde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet alınmasını sağlayacak, kolay taşınabilir, taklit edilemez, uluslararası standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın uygulamaya konulması Bakanlığımıza görev olarak verilmiştir.

Eylem planında Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK (UEKAE) ilgili kuruluş olarak belirlenmiştir. Proje, Türkiye Araştırma Alanı (TARAL 1007) kapsamında TÜBİTAK (UEKAE) ve diğer ilgili kuruluşların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.RESİM 1: Pilot Uygulamada Kullanılan Kimlik Kartı Örneğidir

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı pilot çalışmaları 4 Temmuz 2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/16 Nolu Başbakanlık Genelgesi uyarınca yürütülmüştür.

Pilot uygulaması üç aşamada yürütülen projenin birinci aşamasında TUBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen işletim sistemi uygulamaları ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve kart okuyucularının test çalışmaları yapılmıştır.

2. aşaması 01.09.2008 - 05.12.2008 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve Bolu İli Merkez İlçesinde yerleşik 14.000 vatandaşımıza kimlik kartı verilerek gerçekleştirilmiştir. Bolu İlindeki vatandaşlarımızın tamamını kapsayan pilot uygulamanın 3. ve son aşaması 31.08.2009 tarihinde başlatılmış olup 01 Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Pilot uygulamada verilen kimlik kartları sadece Bolu İlindeki sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarında kullanılmaktadır. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olan ve ileri baskı teknikleri ile kişiselleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen milli işletim sistemine sahip yonga (chip) bulunmaktadır. Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel ve elektronik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmıştır.

Pilot uygulama kapsamında, değişik kart dağıtım yöntemleri (dağıtık, yarı-merkezi, gezici) denenmiştir. Ayrıca, kart dağıtım yöntemlerine bağlı olarak, mektupla davetiye, muhtarlık askı listesi gibi randevu yöntemleriyle kişiler bilgilendirilerek kart kişiselleştirme merkezlerine davet edilmiştir.

2010 yılı Kasım ayında sona eren pilot uygulama sonrasında, Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, elektronik kimlik kartının ülke çapında yaygınlaştırılmasına ilişkin fizibilite çalışması yapılmıştır.

Hazırlanan fizibilite raporuna istinaden, elektronik kimlik kartının ülke çapında yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi 2012 Yılı Yatırım Programına alınmış ve 20.04.2012 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi ihale edilmiştir.

Geleneksel ve elektronik ortamda güvenli kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak ve biyometrik unsurları içeren, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân vermeyen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin 6661 Sayılı Kanun Meclis Genel Kurulunda 14 Ocak 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 14 Martta 2016 tarihinde Kırıkkale’de, 17 Ekimden 2016 tarihinden itibaren de Rize, Trabzon, Erzincan, Erzurum ve Artvin illerinde uygulamaya başlanmıştır. 2016 Yılı Aralık ayında Adıyaman, Burdur, Uşak, Aksaray ve Yalova illerinde; 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren de ülke genelinde dağıtımına başlanmıştır.

kimlion.jpg
RESİM 2: 14 Mart 2016 tarihi itibarı ile dağıtımına başlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın ön yüzü örneğidir.

kimlikarka.png
RESİM 3: 14 Mart 2016 tarihi itibarı ile dağıtımına başlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın arka yüzü örneğidir.