NLB Health Check OK

Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olan Ar-Ge faaliyetlerine sonucunda hazırlanmış olan "Ulusal Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kamu Araştırma Programı Ortak Akıl Platformu Raporu"nu inceleyebilirsiniz.