NLB Health Check OK

5/12/2018 tarihinde Tataristan Cumhuriyeti Arşiv İşleri Devlet Komıtesi ile Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.