NLB Health Check OK

Türk Nüfus ve Vatandaşlık Mevzuatı hakkında bilgi almak ve alt yapı sistemlerini oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ülkemize gelen Sudan Heyetine 09-13 AĞUSTOS 2004 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Nüfus Şubesi Müdürü Kemal ERCAN tarafından Türk nüfus sisteminin tanıtımı, nüfus olayları ve tescili ile evlenme işlemleri hakkında, Çıkma İzin İşlemleri Eski Şube Müdürü Sultan ÇEVİK tarafından, Türk vatandaşlığının kaybı işlemleri hakkında, Vatandaşlık İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Bedriye DUMAN tarafından, Türk vatandaşlığının kazanılması işlemleri hakkında, Sistem Çözümleme ve Programlama Şube Müdürü Vekili Döner TETİK tarafından MERNİS(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) ve KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi) Projeleri ve hedefleri hakkında, bilgi verilmiş olup, Yenimahalle ve Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yürütülen iş ve işlemleri yerinde incelemişlerdir. Sudan Heyeti; verilen bilgiler ile iş ve işlemlerini görüp inceledikleri nüfusmüdürlükleri karşısında Türk nüfus sisteminin yapı ve işleyiş olarak bir çok Avrupa ülkesinden ileride olduğunu ve yakın bir gelecekte, kendi ülkelerinde de aynı yapı ve sistemi kurmak amacıyla daha fazla bilgi ve destek almak üzere ülkemizi tekrar ziyaret edeceklerini beyan etmişlerdir. Genel Müdürlük olarak biz de; bu dost ve kardeş ülkeye, aynı nüfus sistemini kurmak amacıyla bilgi ve destek vermekten büyük mutluluk ve kıvanç duyacağız...