NLB Health Check OK

İçişleri Bakanlığı aracılığı ile ülkemize gelen Suriye İletişim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Ahmad Bassel Alkheski başkanlığındaki Suriye Heyetine, Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin de katılımıyla 31 Mart 2009 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde büyük toplantı salonunda MERNİS(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi), KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi) ve AKS(Adres Kayıt Sistemi) konularında bir sunum yapılmıştır. Heyet başkanı Dr. Ahmad Bassel Alkheski sunumun kendileri için fevkalade yararlı olduğunu belirtmiştir.