NLB Health Check OK
​Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’u  (C.I.E.C.) 25 Eylül 1950 yılında İsviçre’nin Bern şehrinde Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre arasında imzalanan bir protokol ile kurulmuştur. Türkiye 24.09.1953 tarihinde bu Protokole katılarak sonradan üye olan ilk ülke olmuştur.
 
 
        KOMİSYON’A ÜYE ÜLKELER VE ÜYELİK TARİHLERİ
                         
1.Fransa 25 Eylül 1950
2.Belçika25 Eylül 1950
3.Lüksemburg25 Eylül 1950
4.İsviçre25 Eylül 1950
5.Türkiye24 Eylül 1953
6.Yunanistan3 Eylül 1958
7.İspanya13 Eylül 1974

           
 
 
GÖZLEMCİ ÜLKELER VE GÖZLEMCİ STATÜSÜ VERİLİŞ TARİHİ
1. VatikanEylül  1992
2.İsveçMart  1993
3.RusyaEylül 1993
4.LitvanyaMart  1994
5. SlovenyaMart  1996
6.Kıbrıs Rum KesimiMart  1999
7.Moldova 
8.Romanya 
9.Peru 
 
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyine üye ülkeler  C.I.E.C. sözleşmelerine istemeleri halinde katılabilirler. Komisyon’un resmi dili Fransızca olup, merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir.

​Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun temel amacı, şahısların durumuna, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda Komisyon’a üye devletlerin hukukunu inceleyerek, ahvali şahsiye ile ilgili üye devletlerde yürürlükte bulunan hükümleri ahenkleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, üye devletlerin nüfus idarelerindeki teknikleri geliştirip iyileştirmektir.​
 1. ​Genel Kurul
 2. Büro
 3. Komisyon Başkanı
 4. Genel Sekreter
 
1.      Genel Kurul
Komisyon Genel Kurul’u her yıl mart ayında Strazburg’ta, eylül ayında bir önceki yıl toplantısında tespit edilen yer ve tarihte toplanır. Eylül genel kurul toplantıları genelde sırasıyla Komisyon’a üye ülkelerin birinde o ülkenin daveti üzerine yapılır.
Genel Kurul, her üye devletin 8 kişiyi aşmamak üzere tespit ettiği milli seksiyonlardan oluşur. Ancak genel kurulun yapıldığı ülkenin seksiyon üye sayısına bir sınırlama getirilmemiştir.
Genel Kurul’a, Büro tarafından davet edilen gözlemciler de katılabilirler.
Genel Kurul, gündemde yer alan konular ile milli seksiyonlarca gündeme alınması teklif edilen konuları ve mali yönetmelik gereğince yetkisi dahilindeki sorunları karara bağlar.
Kararlar adi çoğunlukla alınır. Çekimser oylar dikkate alınmaz. Her devletin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Genel Kurul toplantıları, Genel Sekreterce bir tutanakla tespit edilir ve müteakip toplantıda Genel Kurul’un onayına sunulur.
 
2.      Büro
Büro toplantıları mart ve eylül aylarındaki genel kurul toplantıları sırasında yapılır. Büro milli seksiyon başkanlarından oluşur. Seksiyon başkanının toplantıya katılmaması halinde yerine aynı seksiyon üyelerinden biri başkanı temsilen katılır.
 
Büronun görevleri
 •   Genel Kurul toplantısına hazırlık yapar; Genel Kurul kararlarının uygulanmasını gözetir.
 •   Gelecek genel kurul toplantısına kadar her türlü kararı alır.
 •   Komisyon Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Genel Sekreteri seçer.
 •   Genel Kurul tarafından belirlenmemişse genel kurulun gelecek toplantı yerini ve tarihini belirler.
 •   Genel kurul toplantısının yapılacağı ülkenin milli seksiyonun da görüşünü aldıktan sonra gelecek genel kurulun toplantısının gündemini hazırlar.
 •   Mali yönetmelik esaslarına göre Genel Sekreterin hesaplarını ve bütçe tasarısını kabul eder.
 •   Komisyon çalışmaları ile ilgili milletlerarası kuruluşların temsilcilerini gözlemci olarak davet eder.
Büro toplantıları bir tutanakla tespit edilir ve büronun müteakip toplantısında Büro üyelerinin tasvibine sunulur.
 
3.      Komisyon Başkanlığı
Komisyon başkan ve başkan yardımcıları, Büro üyeleri arasından iki yılık bir süre için seçilir. Başkanlık görevinin süresinden önce kesintiye uğraması halinde gelecek genel kurul sırasında yapılacak büro toplantısında yeni bir başkan seçilinceye kadar başkan yardımcısı başkanlık görevini yürütür.
 
Komisyon Başkanının Görevleri
 •   Komisyon’un diğer makamlarla ilişkilerinde Komisyon’u temsil eder.
 •   Genel Kurul’ ve Büro toplantılarına başkanlık eder.
 •   Büro toplantılarının gündemini tespit eder.
 
4.      Genel Sekreterlik
Genel Sekreter, milli seksiyon üyeleri arasından veya istisnai olarak Komisyon’un işlevi konusunda ehliyetli kişiler arasından üç yıllık süre içinde seçilir.
Genel sekreter yardımcısı da aynı usuller ile seçilir.

Genel Sekreterin Görevleri​
 •   Komisyon kararlarını uygular.
 •   Mali yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirir.
 •   Komisyon başkanının talimatı üzerine Genel Kurul’u ve Büroyu toplantıya davet eder.
 •   Büro ve Genel Kurul toplantılarına, oy kullanmadan tartışmalarda görüş bildirmek üzere katılır. Çalışmalara ve alınan kararlara ait tutanakları düzenler ve en çok iki ay içinde milli seksiyonlara gönderir.
 •   Milli seksiyonlardan gelen teklif ve her türlü yazıların, diğer milli seksiyonlara dağıtımını yapar.
 •   Komisyon arşivlerinin ve kütüklerinin tutulmasını ve muhafazasını sağlar, işlemleri yürütür.
 •   Komisyon tarafından görüşülen çeşitli sözleşmelerin kabulü ve imzasına ait tabloyu düzenler.
 •   Komisyon başkanı ile mutabık kalarak ilgili diğer milletlerarası kuruluşlarla ilişki ve işbirliğini sağlar.
 •   Bir milli seksiyon tarafından hazırlanıp Genel Sekreterliğe gönderilen sözleşme tekliflerini en çok bir ay içerisinde diğer milli seksiyonlara ulaştırır.
​Türk Milli Seksiyonu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünün Başkanlığında Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı en fazla sekiz kişiden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Sıra No                                Toplantı Tarihi       Toplantı Yeri
 1                                           29-30.09.1948                                                      Amsterdam
2                                            28-29.09.1949                                                       Brüksel
3                                            25-26.09.1950                                                       Bern
4                                            27-29.09.1951                                                       Paris
5                                            25-27.09.1952                                                       Lüksemburg
6                                            24-26.09.1953                                                       Lahey
7                                            23-25.09.1954                                                       Brüksel
8                                            22-24.09.1955                                                       Lugano
9                                            22-19.09.1956                                                       Paris
10                                          26-28.09.1957                                                       Lüksemburg
11                                          04-06.09.1958                                                       İstanbul
12                                          03-05.09.1959                                                       Lahey
13                                          01-04.09.1960                                                       Berlin
14                                         14-16.09.1961                                                       Roma
15                                         12-14.09.1962                                                       Brüksel
16                                          04-06.09.1963                                                       Montrö
17                                          10-12.09.1964                                                       Paris
18                                          08-11.09.1965                                                       Viyana
19                                         14-18.09.1966                                                       Atina
20                                           06-09.09.1967                                                       Lüksemburg
21                                           03-07.09.1968                                                       İstanbul
22                                           09-12.09.1969                                                       Wiesbaden
23                                           07-12.09.1970                                                       Roma
24                                           06-11.09.1971                                                       Lahey
25                                           05-08.09.1972                                                       Brüksel
26                                          10-14.09.1973                                                       İnterlaken
27                                          10-13.09.1974                                                       Paris
28                                           09-12.09.1975                                                       Lizbon
29                                           07-12.09.1976                                                       Viyana
30                                          12-16.09.1977                                                       Atina
31                                          12-16.09.1978                                                       Madrid
32                                           04-08.09.1979                                                       Çeşme
33                                           02-06.09.1980                                                       Münih
34                                           08-12.09.1981                                                       Lüksemburg
35                                           07-11.09.1982                                                       Lahey
36                                           06-10.09.1983                                                       Brüksel
37                                           03-08.09.1984                                                       Roma
38                                           02-07.09.1985                                                       Bâle
39                                           01-07.09.1986                                                       Paris
40                                           07-12.09.1987                                                       Lizbon
41                                           05-10.09.1988                                                       Salzburg
42                                           04-09.09.1989                                                       Patras
43                                           03-08.09.1990                                                       Madrid
44                                           09-14.09.1991                                                       İstanbul
45                                           07-12.09.1992                                                       Berlin
46                                           06-10.09.1993                                                Mondorf-les-Bains
47                                           05-10.09.1994                                                       Lahey
48                                           04-09.09.1995                                                       Brüksel
49                                           09-14.09.1996                                                       Roma
50                                           09-12.09.1997                                                       Neuchatel
51                                           08-11.09.1998                                                       Paris
52                                           14-17.09.1999                                                       Lizbon
53                                           12-15.09.2000                                                       Viyana
54                                           17-20.09.2001                                                       Atina
55                                           10-13.09.2002                                                       Dubrovnik
56                                           23-26.09.2003                                                       Madrid
57                                           14-17.09.2004                                                       Edimburg
58                                           12-18.09.2005                                                       Antalya 
59                                           12-15.09.2006                                                      Krakov 
60                                            04-08.09.2007                                                      Münih 
61                                            08-13.09.2008                                                     Lüksenburg 
62                                            07-11.09.2009                                                     Strasbourg 
63                                           13-17.09.2010                                                       Lodz 
64                                           19-23.09.2011                                                       Brüksel 
65                                           17-21.09.2012                                                       Roma 
66                                           25-27.09.2013                                                       Bern 
67                                           23-26.09.2014                                                       Paris 
68                                           16-17.09.2015                                                       Strasbourg​
​Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’u;
 • 28 Ekim 1955 tarihinde Avrupa Konseyi,
 • 17 Ekim 1969 tarihinde La Haye Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı,
 •  4 Mayıs 1981 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,
 • 14 Temmuz 1983 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ahvali şahsiyeyi ilgilendiren konularda işbirliğine girmiştir.
Bu kuruluşlar her yıl yapılan genel kurul toplantılarına gözlemcilerini göndermekte ve kişi hallerine ilişkin sorunların çözümünde karşılıklı bilgi teatisinde bulunmaktadırlar.