Cüzdan İşlemleri
Doğum İşlemleri
Evlilik Dışı Doğum İşlemleri
Evlat Edinme İşlemleri
Evlilik İşlemleri
Boşanma İşlemleri
Ölüm İşlemleri
Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular
Soyağacı
Nakil İşlemleri
Kayıt Düzeltme İşlemleri
Vatandaşlık İşlemleri
Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi
Personel İşlemleri
Adres işlemleri
T.C. Kimlik No İşlemleri
Yabancı Kimlik No İşlemleri
Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)
Mavi Kart
Bilgi Edinme

Sık Sorulan Sorular

Yabancı Kimlik No İşlemleri
1- Yabancılara kimlik numarası veriliyor mu? Şayet veriliyorsa nereye başvurmam gerekir? 
1.1- Çalışma izni vermeye veya aynı zamanda ikamet izni yerine geçen “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlemeye yetkili kurumlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, YÖK Başkanlığına, müracaat eden yabancıların kayıtlarının bu kurumlar tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi halinde yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.
 
1.2- Türkiye’de “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” alanlar ve herhangi bir amaçla “en az doksan gün süreli ikamet izni” verilenler, “tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar”, “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” düzenlenen yabancılar, “geçici koruma” statüsünde bulunan yabancılar ve “Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar” ın da Göç İdaresi İl Müdürlüklerine müracaatları halinde kayıtlarının Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda gönderilmesi durumunda yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.
 
1.3- İkamet şartına tabi olmayan “KKTC vatandaşları” nın ise bulundukları yer nüfus müdürlüğüne müracaatla yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.
2- Yabancı kimlik numaramı nereden ve nasıl öğrenebilirim?
Yabancı uyruklu şahısların;
 
2.1- Yabancı Kimlik No Doğrulama,
2.2- Doğum Yılı ve İkamet İzin/Tezkere No-Çalışma izin No İle Yabancı kimlik No Sorgulama,
2.3- Kişi Bilgileri İle Yabancı kimlik No Sorgulama, hizmetlerini  http://tckimlik.nvi.gov.tr/web/foreign.aspx internet adresinden yapmaları mümkündür.
3- İnternet sayfanızdan Yabancı Kimlik No Sorgulama kısmından tüm bilgilerimi doğru girmeme rağmen yabancı kimlik numaramı öğrenemedim ne yapmalıyım?
İkamet/Çalışma İzni ya da yabancılara mahsus kimlik numarası alabilmek amacıyla müracaat edilen kuruma başvurulması gerekmektedir.  
4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yabancılara mahsus kimlik numarası veriliyor mu? 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, talep etmeleri halinde yabancı kimlik numarası verilmektedir. İlgililer bu yöndeki başvurularını nüfus müdürlüklerine yapabilirler.
5- Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik bilgilerinde (ad, soyad, doğum tarihi v.b.) bir yanlışlık varsa nasıl düzeltilebilir?
İkamet veya Çalışma İzin Belgesi almak amacıyla ilgili kurumlara müracaat eden yabancılar kayıtlarındaki düzeltme ve kaydın kapatılmasına dair taleplerini yine bu kurumlara yaparlar. Anılan kurumlarca kayıt düzeltmeye veya kapatmaya esas talepler güncelleme veya kapatma formatında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.
 
İkamet şartına tabi olmayan KKTC vatandaşları ise kayıtlarındaki düzeltme taleplerini; kaydı yapan nüfus müdürlüklerine, kaydın açılması, kapatılması ve kimlik numarası iptaline dair taleplerini ise doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne, önceki kaydı emniyet kaynaklı ise bu kayda dair güncelleme, açma, kapama işlemlerine yönelik olarak da yine Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirirler.
Son Güncelleme: 13.6.2016