Cüzdan İşlemleri
Doğum İşlemleri
Evlilik Dışı Doğum İşlemleri
Evlat Edinme İşlemleri
Evlilik İşlemleri
Boşanma İşlemleri
Ölüm İşlemleri
Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular
Soyağacı
Nakil İşlemleri
Kayıt Düzeltme İşlemleri
Vatandaşlık İşlemleri
Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığın Kaybettirilmesi
Personel İşlemleri
Adres işlemleri
T.C. Kimlik No İşlemleri
Yabancı Kimlik No İşlemleri
Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)
Mavi Kart
Bilgi Edinme

Sık Sorulan Sorular

Cüzdan İşlemleri
1- Nüfus cüzdanı nasıl alınır?
Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı düzenlenir. Ayrıca, nüfus cüzdanı talep belgesi istenmez. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bu durumda çalışılan resmi kurum yetkilisi veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.
2- 18 yaşından büyüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?
18 yaşından büyük olanların nüfus cüzdanı kendilerine veya resmi vekiline verilir.
3- 18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?
18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.
4- Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma yaşı kaçtır?
Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz. Talep halinde onbeş yaşını doldurmuş olanlara fotoğraflı nüfus cüzdanı  düzenlenir.
5- Nüfus cüzdanıma kan grubumu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?
Nüfus cüzdanlarında kan grubu alanı yazılırken cüzdan talep belgesindeki beyana itibar edilir, ayrıca belge aranmaz, ilgililerin beyanına göre doldurulur.
6- Nüfus cüzdanlarını ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi cüzdandaki fotoğrafı ile tanınmasına engel teşkil edecek şekilde değişmişse cüzdan değiştirilir.
7- Yakınlarımın nüfus cüzdanlarını alabilir miyim?
Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
8- Nüfus cüzdanımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.
9- Nüfus ve uluslararası aile cüzdanına ödenen bedelin karşılığında makbuz verilir mi?
Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.
10-Nüfus cüzdanıma özür oranımı nasıl yazdırabilirim?
Danıştay 10. Dairesinin 05.02.2008 tarihli, 2005/8667 Esas ve 2008/401 sayılı kararı ile özür oranı bilgisinin nüfus cüzdanlarında yer alması uygulamasına son verilmiştir.
11-Nüfus müdürlükleri nüfus cüzdanı örneği düzenlemek zorunda mıdır?
Nüfus cüzdanı örneği, talep eden resmi kurum veya noter tarafından aslına uygun olarak düzenlenir ve onaylanır. Nüfus cüzdanı örneği düzenleme yetkileri olmakla birlikte, nüfus müdürlükleri örnek düzenlemekle yükümlü değildirler.
12-Nüfus cüzdanımı yanımda bulundurmam gerekli midir?
Nüfus cüzdanı kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir. Kişilerin kimliklerinin tespiti açısından nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
13-Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik No bulunması zorunlu mudur?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile nüfus cüzdanı seri ve numarasına dayanılarak pek çok kamu kurumunca işlem yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarının yenilenmesi vatandaşlarımızın etkin ve hızlı bir şekilde hizmet almasına katkı sağlayacağından, kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları değiştirilmelidir.
14-Kimliğimi kaybettim. Gazeteye ilan ve emniyet makamlarına bildirim zorunluluğu var mıdır?
Kaybedilen nüfus cüzdanları ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak vatandaşın kendi şahsına ait bir işlemdir. Kaybedilen nüfus cüzdanının yerine yeni nüfus cüzdanı alındığında, kaybedilen nüfus cüzdanı hukuken geçersiz hale gelmektedir.
15-Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı bedeli ne kadardır?
Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğundan değerli kâğıt bedeli olarak Maliye Bakanlığınca 2016 yılında nüfus cüzdanı için 8,00 TL. uluslararası aile cüzdanı için 80,00 TL. cüzdan bedeli alınmaktadır.
16- Hangi hallerde İdari Para Cezaları uygulanır ne kadardır?
27.01.2016  tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı Askerlik Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmştır.
Bu kapsamda Kanunun yürürlüğü girdiği 27.01.2016 tarihi itibariyle, nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarını kaybedenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.
Son Güncelleme: 13.6.2016