Yönerge

Son Güncelleme: 18.10.2016
Önemli Belgeler:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi (239KB)pdf
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi (167KB)doc
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi (234KB)pdf
Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi (170KB)doc
Evrak Kayıt Dosyalama ve Sevk İşletmelerine Ait Yönerge (202KB)pdf
Evrak Kayıt Dosyalama ve Sevk İşletmelerine Ait Yönerge (108KB)doc
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Şefliklerinin Kuruluşuna ve Görevlerine İlişkin Yönerge (319KB)pdf
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Şefliklerinin Kuruluşuna ve Görevlerine İlişkin Yönerge (220KB)doc
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mesaiye Uyum Esas ve Usulleri (91KB)pdf
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mesaiye Uyum Esas ve Usulleri (32KB)doc
Yayın Yönergesi (154KB)pdf
Yayın Yönergesi (48KB)doc
Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge (36KB)docx
Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge (196KB)pdf
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge (324KB)docx
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge (1739KB)pdf
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Birim Yönergesi (644KB)pdf
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Birim Yönergesi (422KB)doc
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri İle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge (208KB)pdf
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri İle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge (81KB)doc
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesi (792KB)pdf
Kimlik Kartı Bedellerinin Hazine Veznelerine Yatırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (1030KB)pdf