Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni
Vatandaşlığa Alınmanın İptali
Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi
Türk Vatandaşlığından Çıkarma
Türk Vatandaşlığını Kaybetmenin Sonuçları
Başvuru Formları

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı

Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni
Almanya, Avusturya, İsveç, Norveç ve Danimarka vatandaşlık kazanımında Türk vatandaşlığından çıkmayı şart olarak koşmaktadır.
403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi uyarınca TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA İZNİ aşağıdaki şartların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı’ nca verilebilir:
 1. Mümeyyiz ve reşit olmak,
 2. Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak,
 3. Herhangi bir suç nedeniyle aranmakta olan kişilerden olmamak,
 4. Hakkındaki herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.
  Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyenlerin Form :A-1 (Ek-1) dilekçeyi, yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olup da, Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyenlerin Form :A-2 (Ek-2) dilekçeyi doldurmaları gerekmektedir. Bu dilekçeler İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak müracaat makamı olan dış temsilciliklerimize ve Valiliklere gönderilmiştir.
Form dilekçelere eklenecek belgeler söz konusu formların arka yüzlerinde belirtilmiş olup, şunlardır.
 • Form dilekçede adları geçen kişilerin yabancı devlet vatandaşlığına kabul edileceklerine ilişkin teminat belgesinin ya da kabul edildiklerine dair belgenin Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,
 • Vatandaşlığa kabul teminat belgesinde belirtilmiş olan 15-18 yaş arasındaki çocukların baba veya analarına bağlı olarak işlem görmek isteyip istemediklerine ilişkin muvafakat dilekçeleri,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (müracaat makamında kalacak),
 • Vatandaşlıktan çıkma izni isteyen boşanmış, eşi yabancı yada ölmüş kişilerin reşit olmayan çocuklarının birlikte işlem görmesi isteniyor ise, bu durumlarını kanıtlayan belgelerin onaylanmış bir örneği.
 • Boşanmış kişilerden çocuğun velayeti olan kişinin müracaatı halinde velayeti olmayanın yazılı muvaffakat belgesi
Form dilekçelerde kişilerin kimlikleri ile nüfus kütüklerinde kayıtlı oldukları yere ilişkin bilgiler bulunduğundan başvuru formuna ayrıca nüfus cüzdanı örneği eklenmesine gerek yoktur. Ancak, nüfus kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilmesi ve işlemlerin daha kısa sürede sonuçlanması açısından form dilekçelerin güncel bilgileri taşıyan ( kişinin en son durumunu gösterir) nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanının bulunmaması halinde ise pasaport yada evlenme cüzdanı gibi belgelere uygun olarak doldurulması zorunludur.

Eşlerin birlikte müracaat etmeleri halinde, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 32 inci maddesi uyarınca baba veya anneye bağlı olarak işlem görecek reşit olmayan çocuklar var ise bunların kimlik bilgileri babanın başvuru formuna yazılmalıdır.

Konsolosluklarca Bakanlığımıza intikal ettirilen başvurular incelenerek gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra durumları uygun olanların Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığından karar alınmakta ve düzenlenen izin belgeleri ilgililere teslim edilmek üzere toplu olarak müracaat makamlarına gönderilmektedir.

Henüz yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmamış olan kişilere önce "Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi" verilmekte, diğer devlet vatandaşlığının kazanıldığına ilişkin belge müracaat makamına ibraz edildiğinde bu defa "Türk vatandaşlığından çıkma belgesi" verilmektedir.

Vatandaşlığımızdan çıkmasına izin verilen kişiler "Türk vatandaşlığından çıkma belgesini" teslim aldıklarında, Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybettiklerinden çıkma belgesini teslim alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmaktadır.
 
 
Son Güncelleme: 5.10.2009