Tanımı, Kapsamı ve Geçerliliği
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
Yabancı Ülkelerde Kullanılacak Kayıt Örnekleri
Yabancı Ülke Makamları veya Temsilcilikleri ile Türkiye’de İkamet Eden Yabancılar ve Yabancı Makamlara Verilmek Üzere Türk Vatandaşları Tarafından Bilgi ve Belge İstenmesi
Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisi
Talep Olmadan Bilgi Verilecek Yerler
Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesi

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.

Düzenlendikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir.

Son Güncelleme: 20.2.2008