Tanımı
Bildirim Yükümlülüğü ve Süre
Usul ve Yetkili Mahkeme
Dava Açma Yetkisi
Kararların Temyizi
Kayıt Düzeltme Kararlarının Tesciline İlişkin Esaslar
Kayıt Düzeltme Kararlarının Tescili

Kayıt Düzeltme

Usul ve Yetkili Mahkeme
Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, Türk Medeni Kanununun 39. maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır.

Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.
Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir.

Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir.

Son Güncelleme: 16.3.2012