Yetki Sınırı
Yurt Dışında Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisi
Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme
Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi
Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi
Evlenme Ehliyeti ve Şartları
Evlenme Akdinde Usul ve Akdin Yapılması
Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler
Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme
Evlenme İzin Belgesi
Evlenmenin Reddi
Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre
Cumhuriyet Savcılığına Bildirilecek Evlenmeler
Eşler Arasındaki Mal Rejimi
Evliliğin Feshi, İptali Veya Butlanı

Evlenme İşlemleri

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi
Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.
Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi, Türk makamları önünde de evlenebilirler.
Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilirse ve Evlendirme Yönetmeliğinin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki hükümleri yabancılar için de uygulanır.
Son Güncelleme: 21.12.2012