Evlat Edinme Şartları
Evlat Edinmenin Bildirilmesi ve Sonuçları
Evlat Edinmede Şekil ve Usül
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Gerektiren Haller ve Dava Açma Yetkisi
Evlat Edinme/ İptalinin Tesciline İlişkin Esaslar
Evlat Edinme veya Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması (İptali) Kararlarının Tescili

Evlat Edinme

Evlat Edinme/ İptalinin Tesciline İlişkin Esaslar
Evlat edinme/iptalinin Tesciline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
 1. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin tek başına evlat edinilmesi halinde: Evlat edinen, çocuğa yeni bir ad vermek istediği takdirde yeni adı ile çocuğun kaydı, evlat edinenin hanesine, evlat edinenin soyadıyla nakledilir.
 2. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin eşler tarafından birlikte evlat edinilmesi halinde: Evlat edinenlerin soyadıyla ve ana baba adı olarak evlat edinen eşlerin adıyla, evlat edinenlerin hanesine evlatlığın kaydı nakledilir. Eşler çocuğa yeni bir ad vermek istedikleri takdirde, evlatlık yeni adı ile evlat edinenlerin hanesine kaydedilir.
 3. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin evlatlıktan reddedilmesi halinde: Evlatlığın kaydı evlat edinilmeden önceki ana baba adı vesoyadı ile evlat edinilmeden önceki hanesine nakledilir.
 4. Ayırt etme gücüne sahip 18 yaşından küçüklerin evlat edinilmesi halinde: Evlatlık, evlat edinen/edinenlerin soyadı ile evlat edinenlerin hanesine kaydı nakledilir.
 5. Ayırt etme gücüne sahip 18 yaşından küçüklerin evlatlıktan reddedilmesi halinde: Evlatlığın kaydıevlat edinilmeden önceki soyadı ile evlat edinilmeden önceki hanesine nakledilir.
 6. 18 yaşından büyük bekar kişilerin evlat edinilmesi halinde: Evlatlık,evlatlık edinen/edinenlerin soyadını almak istediği takdirde mahkeme kararında belirtilen evlat edinen/edinenlerin soyadıyla, istemediği takdirde taşıdığı kendi soyadıyla evlat edinen/edinenlerin hanesine nakledilir.
 7. Kocası ölen kadının evlat edinilmesi halinde: Evlatlık, evlat edinen/edinenlerin soyadını almak istediği takdirde mahkeme kararında belirtilen evlat edinen/edinenlerinsoyadıyla, istemediği takdirde taşıdığı kendi soyadıyla evlat edinen/edinenlerin hanesine nakledilir.
 8. 18 yaşından büyük bekar kişilerin evlatlıktan reddedilmesi halinde: Evlat edinilmeden önceki soyadı ile evlat edinilmeden önceki hanesine kaydı nakledilir.
  Evlatlık, evlat edinilme nedeniyle ana baba adı olarak evlat edinenlerin adlarını almış ise, gerçek ana baba adı ile evlat edinilmeden önceki hanesine kaydı nakledilir.
 9. Evli erkeklerin evlat edinilmesi halinde: Evlat edinen/edinenlerin soyadını almak istediği takdirde, mahkeme kararında belirtilen evlat edinen/edinenlerin soyadıyla; istemediği takdirde taşıdığı kendi soyadıyla eşi ve varsa ergin olmayan çocuklarıyla birlikte evlat edinen/edinenlerin hanesine taşınır.
 10. Evli erkeklerin evlatlıktan reddedilmesi halinde: Evlat edinilmeden önceki soyadı ile varsa eşi ve çocuklarıyla birlikte evlat edinilmeden önceki hanesine nakledilir.
  Evlatlık, evlat edinilme nedeniyle ana baba adı olarak evlat edinenlerin adlarını almış ise, gerçek ana baba adı ile evlat edinilmeden önceki hanesine nakledilir.
 11. Evli kadınların evlat edinilmesi halinde: Kadının koca hanesindeki kaydı ile evlat edinen/edinenlerin kayıtları arasında bağ kurulur.
  Eğer evli kadın mahkeme kararında belirtilmek suretiyle evlat edinen/edinenlerin soyadını almak ve koca soyadının önünde evlat edinen/edinenlerin soyadını taşımak istediği takdirde, koca hanesindeki kaydında, koca soyadının önünde evlat edinen/edinenlerin soyadı yazılmak suretiyle evlat edinen/edinenlerin kayıtları arasında bağ kurulur.
 12. Evli kadınların evlatlıktan reddedilmesi halinde: Bekar iken evlat edinilmiş ise, kadının koca hanesindeki kaydına kadının babası hanesi (bekarlık hanesi); dul iken evlat edinilmiş ise, kadının koca hanesindeki kaydına kadının ölen kocası hanesi belirtilmek suretiyle evlatlıktan red olayı işlenir.
  Evli iken evlat edinilmiş ise, kadının koca hanesindeki kaydına evlatlıktan red olayı işlenir.
  Evlatlık, evlat edinilme nedeniyle ana baba adı olarak evlat edinenlerin adlarını almış ise, gerçek ana baba adı ile evlat edinilmeden önceki hanesine nakledilir.
 13. Yabancı uyruklu kişilerin evlat edinilmesi halinde: Evlat edinen/edinenlerin kaydına evlat edindikleri kişinin uyruğu ve kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle evlat edinme olayı işlenir.
 14. 18 Yaşından küçük olup, evlat edinilmek suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılması : Evlat edinme evlat edinilenin vatandaşlığına tesir etmez. Ancak küçük olan evlat edinilen vatansız olur veya anası babası bulunmaz ya da nerede olduğu bilinmezse bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilirse Türk vatandaşı olur. Bu durumda; evlat edinen/edinenlerin soyadıyla; evlat edinen/edinenlerin hanesine kaydı tescil edilerek evlatlık olayı işlenir.
 15. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin evlat edinilmek suretiyle 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre Türk vatandaşlığına alınmasına karar verilmesi halinde: Eşler tarafından birlikte evlat edinilmiş ise, evlat edinenlerin soyadıyla ve ana baba adı olarak evlat edinen eşlerin adıyla; eşler çocuğa yeni bir ad vermek istedikleri takdirde, yeni adı ile evlat edinenlerin hanesine kaydı tescil edilerek evlat edinme olayı işlenir.
 16. Yabancı uyruklu kişilerin evlatlıktan reddedilmesi halinde: Evlat edinme ile Türk vatandaşlığına alınmamış ise, evlat edinen/edinenlerin kaydına evlatlıktan red olayı işlenir.
  Evlat edinme ile Türk vatandaşlığına alınmış ise, kayıtlı bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında mahkeme kararında belirtilen soyadı ile kaydı taşınarak evlatlıktan red olayı işlenir. Ancak, mahkeme kararında soyadı belirtilmemiş ise, evlat edinilmeden önceki soyadı yazılır. Evlat edinilmeden önce soyadının bulunmaması veya tespit edilememesi halinde, ilgilinin talebi üzerine Mülki İdare Amirinin uygun göreceği soyadı yazılır. Kişiye ulaşılamaması halinde soyadı alanı boş bırakılır.
 17. 18 yaşından küçük Türk vatandaşı çocukların yabancı uyruklu kişi/kişiler tarafından evlat edinilmesi halinde: Kayıtlı bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında evlat edinen/edinenlerin soyadı ile kaydı taşınır.
 18. Yabancılar tarafından evlat edinilen 18 yaşından küçük Türk vatandaşı çocukların evlatlıktan reddedilmesi halinde: Evlat edinilmeden önceki soyadı ile evlat edinilmeden önceki hanesine taşınır.
 19. 18 yaşından büyük bekar Türk vatandaşı kişilerin ya da evli Türk vatandaşı erkeklerin yabancı uyruklu kişiler tarafından evlat edinilmesi halinde: Evlat edinen/edinenlerin soyadını almak istediği takdirde mahkeme kararında belirtilen evlat edinen/edinenlerin soyadıyla; istemediği takdirde halen taşıdığı soyadıyla kayıtlı bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında kaydı taşınır.
  Evlat edinen evli erkek ise eşi ve varsa ergin olmayan çocuklarıyla birlikte kayıtları taşınır.
 20. Yabancılar tarafından evlat edinilen 18 yaşından büyük bekar Türk vatandaşı kişilerin ya da evli Türk vatandaşı erkeklerin evlatlıktan reddedilmesi halinde: Kaydı taşınmış ise, önceki soyadıyla evlat edinilmeden önceki hanesine kaydı taşınır.
  Kaydı taşınmamış ise, kaydına evlatlıktan red olayı işlenir.
 21. Evli Türk vatandaşı kadınların yabancı uyruklu kişiler tarafından evlat edinilmesi halinde: Koca hanesindeki kayıtlarına evlat edinme olayı işlenir.
 22. Yabancı uyruklu kişiler tarafından evlat edinilen evli Türk vatandaşı kadınların evlatlıktan reddedilmesi halinde: Koca hanesindeki kayıtlarına evlatlıktan red olayı işlenir.
Son Güncelleme: 20.2.2008