Tanımı, Kapsamı ve Geçerliliği
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
Yabancı Ülkelerde Kullanılacak Kayıt Örnekleri
Yabancı Ülke Makamları veya Temsilcilikleri ile Türkiye’de İkamet Eden Yabancılar ve Yabancı Makamlara Verilmek Üzere Türk Vatandaşları Tarafından Bilgi ve Belge İstenmesi
Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisi
Talep Olmadan Bilgi Verilecek Yerler
Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesi

Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesi
Üçüncü şahısların bilgi istemesi
Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. Ancak, nedenini bildirmek koşuluyla “kişinin medeni durumu hakkında” bilgi isteyebilirler.

Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tamamlanmamış bir işleme ilişkin bilgi veya belge için olumsuz cevap verebilirler.

Kütüklerin incelenmesi
Aile ve özel kütükler ile mikrofilmlerden oluşan kütükler, denetime yetkili olanlar dışında hiç kimse tarafından görülüp incelenemez ve bu kütükler daire dışına çıkarılamaz.

İncelenmek üzere kütüğün hiçbir unsuru, nüfus idaresinden bir başka yere götürülemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Kütükler bir tutanakla mahkemece görevlendirilen kişiye teslim edilir veya gönderilir. Mahkemece gerekli inceleme yapıldıktan sonra aile ya da özel kütüklerin en kısa sürede iade edilmesi sağlanır.
Son Güncelleme: 20.2.2008