Tanımı
Bildirim Yükümlülüğü ve Süre
Usul ve Yetkili Mahkeme
Dava Açma Yetkisi
Kararların Temyizi
Kayıt Düzeltme Kararlarının Tesciline İlişkin Esaslar
Kayıt Düzeltme Kararlarının Tescili

Kayıt Düzeltme

Tanımı
Kayıt düzeltme, aile kütüğüne tescil edilmiş olan nüfus kaydının veya bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.
Son Güncelleme: 16.3.2012