Yetki Sınırı
Yurt Dışında Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisi
Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme
Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi
Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi
Evlenme Ehliyeti ve Şartları
Evlenme Akdinde Usul ve Akdin Yapılması
Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler
Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme
Evlenme İzin Belgesi
Evlenmenin Reddi
Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre
Cumhuriyet Savcılığına Bildirilecek Evlenmeler
Eşler Arasındaki Mal Rejimi
Evliliğin Feshi, İptali Veya Butlanı

Evlenme İşlemleri

Yetki Sınırı

Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

Son Güncelleme: 21.12.2012