Hizmetlerimiz
Doğum
Doğum işlemleri ile ilgili neler yapılması gerekir? Doğum bildirim zorunluluğu ve süresi, bildirim şekli...
Evlenme
Evlenme ehliyeti ve şartları, Evlenme engelleri, Evlenme dosyalarında bulunacak belgeler ve diğer herşey...
Boşanma
Boşanma işlemleri, kanuni süreci ve boşanmanın iptaline ilişkin bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Nüfus ve Aile Cüzdanı
Nüfus Cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanı ile ilgili bilmek istediğiniz herşeye buradan ulaşabilirsiniz.
Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Anayasamızın 66ıncı maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devletine Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
Türk Vatandaşlığını Kaybedilmesi
Anayasamızın 66ıncı maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devletine Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
Çok Vatandaşlık
Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazananlar.. Aynı zamanda Türk vatandaşlığını da korumak isteyenler...
Nüfus İstatistikleri
Canlı doğumların cinsiyet ve aylara göre dağılımı, Ölümlerin ve evlenmelerin aylara göre dağılımı ve diğer istatistikler...
Diğer
Evlat Edinme, Gaiplik, Türk Soylu Yabancılar, Soybağına İlişkin Esaslar...