Tanımı, Kapsamı ve Geçerliliği
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
Yabancı Ülkelerde Kullanılacak Kayıt Örnekleri
Yabancı Ülke Makamları veya Temsilcilikleri ile Türkiye’de İkamet Eden Yabancılar ve Yabancı Makamlara Verilmek Üzere Türk Vatandaşları Tarafından Bilgi ve Belge İstenmesi
Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisi
Talep Olmadan Bilgi Verilecek Yerler
Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesi

Tanımı, Kapsamı ve Geçerliliği

Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.

Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz

Son Güncelleme: 20.2.2008