Genel Müdürlük Görevleri
Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Misyon Bildirimi
Teşkilat Şeması

Merkez Teşkilatı

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 11- Şube Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

I-
a) Genel Müdürlük çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak.

b) Şubesinin çalışmalarını mevzuata ve Bakanlığın genel hizmet politikasına, daire başkanının emirlerine ve birimin çalışma plan ve programına göre yürütmek.

c) Şube personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağıtımı yapmak, çalışmalarını izleyip denetlemek.

d) Şubeye iletilen konuların incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.

e) Şubeye gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek.

f) Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak.

g) Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak.

h) Şube personeline gerekli gördüğü hallerde yetkisi içerisinde disiplin cezası vermek, taltif ve takdirname için teklifte bulunmak.

i) Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

II- Şube Müdürü, şubesine ilişkin görev ve hizmetlerin Bakanlığın genel politikasına, Genel Müdürlüğün amaç ve ilkelerine ve Daire Başkanının emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden ve denetlenmesinden, personelinin çalışmalarından bağlı bulunduğu Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Son Güncelleme: 3.12.2013