Genel Müdürlük Görevleri
Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Misyon Bildirimi
Teşkilat Şeması

Merkez Teşkilatı

Genel Müdürlük Görevleri

Madde 7- Genel Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,

b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayımlamak,

c) Nüfus Hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre, tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,

d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,

e) Nüfus Cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde, uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek.

f) Özel Kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek.

Son Güncelleme: 3.12.2013