Mernis Projesinin Tarihçesi
Dünya Bankası Çalışmaları
Yönetim Şeması
Veri Girişi ve Güncelleştirme Çalışmaları
İlçe Müdürlüklerine Teknik Destek (Çağrı Merkezi)
Mernis Uygulama Yazılımları
Personel Eğitimi
Merkezi Veri Tabanı Sunucu Sistemi
Mernis Projesi İletişim Altyapı Mimarisi

Mernis Projesinin Tarihçesi
 • 5 Mayıs 1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile MERNİS projesi fikri doğdu.
 • 1976 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından projelendirildi.
 • 1980 yılında proje,Ortadoğu Teknik Üniversite'sine (ODTÜ) ihale edildi.
 • 1982 yılında projeyi uygulama çalışmaları başladı
 • 1982-1996 yılları arasında proje çalışmalarına devam edildi.
 • 1996 yılında Dünya Bankası MERNİS projesini özelleştirme ve Sosyal Güvenlik Ağı (PIAL) kapsamına aldı ve proje fizibilite çalışması yapıldı.
 • 1997 yılında yürürlüğe giren 4300 sayılı kanunla sağlanan ödeneğin kullanılması ile MERNİS projesi hız kazandı.
 • MERNİS projesi yönetim şeması oluşturuldu.
 • 1997 yılında Dünya bankası MERNİS projesine kaynak aktardı.
 • 1997-1999 yılları arasında Genel Müdürlük ve 923 ilçe nüfus müdürlüğünün altyapısı tamamlanarak bilgisayar sistemleri kuruldu.
 • Genel Müdürlük ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan Sunucu ve Kişisel Bilgisayarlara İşletim Sistemleri ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri kuruldu.
 • 1997-1999 yılları arasında nüfus kayıtları bilgisayar ortamına aktarıldı.
 • 1998 yılında ilçe nüfus müdürlüklerine destek vermek amacıyla Acil Destek Merkezi(call center) kuruldu.
 • 1998-2000 yılları arasında MERNİS uygulama yazılımları gerçekleştirildi.
 • 1997-2002 tarihleri arasında 6500 personele bilgisayar teknolojileri konusunda eğitim verildi.
 • 28 Ekim 2000 tarihindeTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası tüm nüfus kayıtlarına verildi.
 • Eylül 2000 tarihinde merkezi sunucu sistemi,depolama sistemi ve yedekleme sistemleri satın alınarak 16 Kasım 2000 tarihinde hizmete açıldı.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara T.C. Kimlik Numarasını yaygınlaştırmak amacıyla Nüfus Bilgi Bankası kuruldu.
 • 13 Aralık 2001 tarihinde ilçe nüfus idarelerinin merkezle on-line çalışmasını sağlamak amacıyla nüfus idarelerinin iletişim alt yapısının kurulması ve online-uygulaması ihalesi yapıldı.
 • 18 Mart 2002 tarihinden itibaren online uygulama Ankara ve Kırıkkale iline bağlı ilçelerde pilot uygulama olarak başlanarak, 2002 yılı sonu itibariyle projenin bitirilmesi hedeflendi.
 • Kasım 2002 sonu itibariyle MERNİS veri tabanı kurulmuş ve MERNİS sistemin online olarak çalışması sağlanmıştır.
Son Güncelleme: 23.1.2008