Adres Kayıt Sistemi
İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
Eylem Planı
Adres Tanımları
Adres ile ilgili İlkeler
Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
Adres Beyanı Nasıl Yapılır?
Sorumlu Kurumlar
Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
Cezai Hükümler
Adres ile ilgili Mevzuat
Adres ile ilgili Formlar
Tanıtım
Eğitim
Adres Kayıt Sistemiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı
Adres Kayıt Sistemi Eğitim Semineri Anketi

AKS (Adres Kayıt Sistemi)

Adres ile ilgili Formlar

.pdf dosyalarını görüntüleyebilmek için programını buradan yükleyebilirsiniz.

Türkiye'de Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM A - Ön Sayfa)

Türkiye'de Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM A - Arka Sayfa)

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM B - Ön Sayfa)

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM B - Arka Sayfa)

Yöneticiler Tarafından Muhtarlığa Verilen Adres Değişikliği Bildirim Listesi (FORM C)

Türkiye'de Adres Değişikliği Bildirim Listesi (FORM D - Ön Sayfa)

Türkiye'de Adres Değişikliği Bildirim Listesi (FORM D - Son Sayfa)

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlükleri)

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Mahalle Muhtarlıkları)

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Köy Muhtarlıkları)

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(Merkez İlçe Mahalle Muhtarlıkları)

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(Merkez İlçe Köy Muhtarlıkları)

Yapı Ruhsatı

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu

Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formu

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Muhtarlar İçin Kullanım Klavuzu

Muhtar ve Nüfus Personeli Şifre Oluşturma İşlemleri Talimatı

Muhtarların Yetkilendirilmelerine İlişkin Talimat

Şifresi Kilitlenen Muhtarlara Parola Oluşturma Hakkı Verilmesi Hakkında Talimat

Muhtar Protokolü

Muhtar İşlemleri Kılavuzu

Son Güncelleme: 2.11.2016