Adres Kayıt Sistemi
İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
Eylem Planı
Adres Tanımları
Adres ile ilgili İlkeler
Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
Adres Beyanı Nasıl Yapılır?
Sorumlu Kurumlar
Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
Cezai Hükümler
Adres ile ilgili Mevzuat
Adres ile ilgili Formlar
Tanıtım
Eğitim
Adres Kayıt Sistemiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı
Adres Kayıt Sistemi Eğitim Semineri Anketi

AKS (Adres Kayıt Sistemi)

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür.

Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için

buraya tıklayınız.

 

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 623 sayılı Kararı ve eki 140/I sayılı Genelgesine istinaden 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 03 Ocak - 7 Şubat 2014 tarihleri arasında yerleşim yeri adres değişiklikleri bizzat nüfus müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle yapılacaktır.
 Kamuoyuna duyurulur."
Son Güncelleme: 14.4.2014