Adres Kayıt Sistemi
İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
Eylem Planı
Adres Tanımları
Adres ile ilgili İlkeler
Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
Adres Beyanı Nasıl Yapılır?
Sorumlu Kurumlar
Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
Cezai Hükümler
Adres ile ilgili Mevzuat
Adres ile ilgili Formlar
Tanıtım
Eğitim
Adres Kayıt Sistemiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı
Adres Kayıt Sistemi Eğitim Semineri Anketi

AKS (Adres Kayıt Sistemi)

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi

buraya tıklayınız.


26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının  1542 sayılı Karar ve eki 140/I sayılı genelgesi gereğince 31 Ağustos – 10 Eylül 2015 tarihleri arasında adres beyanı işlemi  durdurulmuştur. Belirtilen tarihler arasında yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinin elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ile yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bizzat yapılması gerekmektedir. İlçe nüfus müdürlüğüne yerleşim yeri adres değişikliği bildiriminin akabinde tescil edilen adres beyan formu ve ilgili belgelerin müracaat sahibi tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilgilerinize.

Son Güncelleme: 2.11.2016