Adres Kayıt Sistemi
İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
Eylem Planı
Adres Tanımları
Adres ile ilgili İlkeler
Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT)Oluşturulması ve Güncellenmesi
Adres Beyanı Nasıl Yapılır?
Sorumlu Kurumlar
Adres Kayıt Sisteminin Faydaları
Cezai Hükümler
Adres ile ilgili Mevzuat
Adres ile ilgili Formlar
Tanıtım
Eğitim
Adres Kayıt Sistemiyle ilgili Başbakanlık Genelgesi yayımlandı
Adres Kayıt Sistemi Eğitim Semineri Anketi

AKS (Adres Kayıt Sistemi)

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi

22 Şubat 2015 tarihli ve 29275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 219 sayılı Karar ve eki 140/I sayılı Genelgesi gereğince e-imza ile adres beyanı, 10 Mart – 08 Nisan 2015 tarihleri arasında durdurulmuştur. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 10 Mart 2015 Salı günü saat 08.00 ile 27 Mart 2015 Cuma günü saat 17.00 arasında yerleşim yeri adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler ile birlikte müracaat ediniz. İlçe nüfus müdürlüğüne yerleşim yeri adres değişikliği bildiriminizin akabinde tescil edilen adres beyan formu ve ilgili belgelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

buraya tıklayınız.


Son Güncelleme: 10.3.2015